Проведіть вліво, щоб Закрити

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Стандарти якості надання послуг оператором системи розподілу

На засіданні, яке відбулось 18.08.2021 року, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, внесла зміни до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання (постанова НКРЕКП від 12.06.2018 №375 (у редакції постанови НКРЕКП від 18.08.2020 №1354) (далі – Порядок), якими було запроваджено нові гарантовані стандарти та компенсації за їх недотримання.

Порядок визначає перелік загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання і регулює відносини, пов’язані із електропостачанням відповідно до загальних та гарантованих стандартом якості, захистом прав споживачів та наданням енергопостачальником або оператором системи розподілу компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання споживачам або замовникам (у випадку недотримання гарантованих стандартів якості під час приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для споживання електричної енергії).

Загальні стандарти якості надання послуг оператора системи розподілу

Тип послуги Стандарт Відсоток робіт, що мають бути завершені протягом встановленого часу, %
Рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, зєднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) 30 с 75
Відсоток втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році 10

Розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання

Гарантований стандарт Розмір компенсації споживачам, грн Періодичність надання
побутовим непобутовим
малим непобутовим іншим
Дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу 25 % плати за надання послуг з розподілу

(пункт 2.5 глави 2 Порядку)

щомісячно
Усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги (претензії) споживача:        
у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР 30 днів 200 400 600 кожні 30 календарних днів
у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі 180 днів 200 400 600 кожні 30 календарних днів
Розгляд скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії:        
без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу 15 днів 200 400 600 одноразово
у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу 30 днів 200 400 600 одноразово
у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу ХІІІ Кодексу систем розподілу для групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії) 45 днів 100 одноразово кожному споживачу
Відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні 24 години 300 500 700 одноразово
Відновлення електропостачання після початку планової перерви в електропостачанні з
попередженням споживачів
12 годин та 6 годин у зимові місяці сумарно 200 400 600 одноразово
Відновлення електропостачання після початку планової перерви в електропостачанні з
попередженням споживачів (для планових перерв, які виникли внаслідок проведення робіт з капітального ремонту,
будівництва, технічного переоснащення, реконструкції, модернізації електричних мереж, якщо виконання таких робіт передбачено
інвестиційною програмою ОСР та/або річною програмою ремонтів ОСР, та/або при
реалізації договір приєднання електроустановок споживачів згідно з чинними нормативними документами)
24 години та 8 годин у зимові місяці сумарно на добу 200 400 600 одноразово
Видача технічних умов на приєднання разом із проєктом договору про приєднання:        
для стандартного приєднання 10 роб. днів 600 1200 1800 одноразово
для нестандартного приєднання без необхідності погодження технічних умов з ОСП  

10 роб. днів

600 1200 1800 одноразово
для нестандартного приєднання за необхідності погодження технічних умов з ОСП 20 роб. днів 1200 1800 одноразово
Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника:
якщо подання напруги не потребує припинення

електропостачання інших користувачів

5 роб. днів 200 400 600 одноразово
якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших користувачів 10 роб. днів 200 400 600 одноразово
Підключення електроустановок замовника до електричної мережі:        
якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших користувачів 5 роб. днів 400 800 1200 одноразово
якщо підключення потребує припинення електропостачання інших користувачів 10 роб. днів 400 800 1200 одноразово
Видача паперового примірника укладеного договору про надання послуг з розподілу 3 роб. дні 200 400 600 одноразово
Видача підписаного ОСР паспорта точки розподілу 10 роб. днів 200 400 600 одноразово
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за заявою споживача 5 роб. днів 200 400 600 одноразово
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за ініціативою ОСР:
у міській місцевості 3 роб. дні 200 400 600 одноразово
у сільській місцевості 5 роб. днів 200 400 600 одноразово
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за зверненням електропостачальника:
у міській місцевості 3 роб. дні 200 400 600 одноразово
у сільській місцевості 5 роб. днів 200 400 600 одноразово
Контрольний огляд, технічна перевірка вузла обліку електричної енергії за зверненням споживача:
якщо відповідні засоби комерційного обліку належать ОСР 20 робочих днів 200 400 600 одноразово
якщо засоби комерційного обліку належать споживачу 20 робочих днів 200 400 600 одноразово
Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів 30 днів 200 400 600 одноразово
розгляд звернень/скарг/претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку 45 днів 200 400 600 одноразово
Розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих унаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання 30 днів 200 400 600 одноразово
Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунка за послуги з розподілу електричної енергії 5 роб. днів 200 400 600 одноразово
Експертиза ЗКО 20 роб. днів 200 400 600 одноразово
Розгляд звернень споживачів щодо виправлення помилкових показів лічильника у платіжному документі:
без потреби проведення перевірки лічильника 5 робочих днів 200 400 600 одноразово
у разі потреби проведення перевірки лічильника 20 робочих днів 200 400 600 одноразово
Установлення, введення в експлуатацію та облік лічильника електричної енергії індивідуального побутового споживача 7 роб. днів 200 400 600 одноразово
Заміна або зміна місця встановлення лічильника електричної енергії 7 роб. днів 200 400 600 одноразово
Кількість перерв в електропостачанні протягом 12 календарних місяців в точці розподілу споживача:
для запланованих перерв без попередження споживача та перерв з причин технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата
у міській місцевості менше 7 200 400 600 одноразово за зверненням споживача
у сільській місцевості менше 9 200 400 600 одноразово за зверненням споживача
для запланованих перерв із попередженням споживачів менше 12 200 400 600 одноразово за зверненням споживача

 

Оператор системи розподілу надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг:

  • Шляхом урахування суми відповідної компенсації в рахунку за надані послуги з розподілу електричної енергії, якщо за умовами договору про надання послуг з розподілу зі споживачем оплату таких послуг здійснює споживач;
  • Шляхом урахування суми відповідної компенсації в розрахунках з електропостачальником якщо постачання електричної енергії споживачу здійснюється постачальником універсальних послуг або відповідно до комерційної пропозиції електропостачальника плату за надання послуг з розподілу електричної енергії забезпечує електропостачальник;

Електропостачальник зобов’язаний проінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення в рахунку на оплату електричної енергії або в «особистому кабінеті» споживача (за наявності) на офіційному вебсайті електропостачальника, або листом на офіційному бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

Якщо за умовами договору про надання послуг з розподілу зі споживачем оплату послуг з розподілу здійснює споживач, оператор системи зобов’язаний проінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення в рахунку на оплату послуг з розподілу електричної енергії або в «особистому кабінеті» споживача (за наявності) на офіційному вебсайті оператора системи, або листом на офіційному бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг оператором системи розподілу не надається у випадках:

  • Якщо недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг спричинено доведеними форс-мажорними обставинами;
  • Якщо недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг спричинено доведеними діями споживача або третіх осіб, що призвели до аварійної перерви в електропостачанні в розподільчих мереж або недотримання показників якості електричної енергії;
  • Якщо недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг спричинено застосуванням заходів регулювання споживання з метою вимушеного зменшення величини споживання електричної енергії та потужності у випадках, передбачених Кодексом системи розподілу;
  • Відмови споживача в письмовому вигляді від отримання компенсації;
  • Відсутності на дату виплати компенсації договірних відносин між споживачем, який мав право на компенсацію, та оператором системи розподілу;
  • Отримання письмової відмови споживача у наданні інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби) під час укладання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Звертаємо увагу, що при здійсненні виплати компенсації споживачам, Товариство буде вживати всіх заходів з метою виконання норм чинного законодавства України, в т.ч. по відношенню до споживачів/замовників, зокрема, в частині дотримання вимог податкового законодавства.

звітна інформація за 2023 звітна інформація за 2022 звітна інформація за 2021 звітна інформація за 2020 звітна інформація за 2019 звітна інформація за 2018 звітна інформація за 2017
Перейти до вмісту
Copy link
Powered by Social Snap