Проведіть вліво, щоб Закрити

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Стандарти якості надання послуг оператором системи розподілу

На засіданні, яке відбулось 18.08.2021 року, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, внесла зміни до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання (постанова НКРЕКП від 12.06.2018 №375 (у редакції постанови НКРЕКП від 18.08.2020 №1354) (далі – Порядок), якими було запроваджено нові гарантовані стандарти та компенсації за їх недотримання.

Порядок визначає перелік загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання і регулює відносини, пов’язані із електропостачанням відповідно до загальних та гарантованих стандартом якості, захистом прав споживачів та наданням енергопостачальником або оператором системи розподілу компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання споживачам або замовникам (у випадку недотримання гарантованих стандартів якості під час приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для споживання електричної енергії).

Загальні стандарти якості надання послуг оператора системи розподілу

Тип послуги Стандарт Відсоток робіт, що мають бути завершені протягом встановленого часу, %
Рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, зєднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) 30 с 75
Відсоток втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році 10

РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР

Підпункт Порядку Гарантований стандарт Розмір компенсації споживачам, грн Періодичність надання
побутовим непобутовим
малим непобутовим іншим
Підпункт 1 пункту 2.3 глави 2 Дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу 25 % плати за надання послуг з розподілу (пункт 2.5 глави 2 Порядку) щомісячно
Підпункт 2 пункту 2.3 глави 2 Усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги/звернення/претензії споживача або групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії):
у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР 30 днів 200 400 600 кожні 30 календарних днів
у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі 180 днів 200 400 600 кожні 30 календарних днів
Підпункт 3 пункту 2.3 глави 2 Розгляд скарги/звернення/претензії споживача або групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії) щодо якості електричної енергії:
без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу 15 днів 200 400 600 одноразово
у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу 30 днів 200 400 600 одноразово
у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу для групи споживачів (колективної скарги (претензії)) 45 днів 100 одноразово кожному споживачу
Підпункт 4 пункту 2.3 глави 2 Відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні 22 години 300 500 700 одноразово
Підпункт 5 пункту 2.3 глави 2 Відновлення електропостачання після початку планової перерви в електропостачанні з попередженням споживачів 12 годин та 6 годин у зимові місяці сумарно на добу 200 400 600 одноразово
Відновлення електропостачання після початку планової перерви в електропостачанні з попередженням споживачів (для планових перерв, які виникли внаслідок проведення робіт з капітального ремонту, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції, модернізації електричних мереж, якщо виконання таких робіт передбачене інвестиційною програмою ОСР та/або річною програмою ремонтів ОСР, та/або при реалізації договорів приєднання електроустановок споживачів згідно з чинними нормативними документами) 24 години та 8 годин у зимові місяці сумарно на добу 200 400 600 Одноразово
Підпункт 6 пункту 2.3 глави 2 Видача технічних умов на приєднання разом із проєктом договору про приєднання:
для стандартного приєднання 10 роб. днів 600 1200 1800 Одноразово
для нестандартного приєднання без необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі 10 роб. днів 600 1200 1800 Одноразово
для нестандартного приєднання за необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі 20 роб. днів 1200 1800 Одноразово
Підпункт 7 пункту 2.3 глави 2 повідомлення про відмову у приєднанні електроустановок замовника до електричних мереж ОСР 2 роб. днів 200 400 600 Одноразово
Підпункт 8 пункту 2.3 глави 2 Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника:
якщо подання напруги не потребує припинення електропостачання інших Користувачів 5 роб. днів 200 400 600 Одноразово
якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших Користувачів 10 роб. днів 200 400 600 Одноразово
Підпункт 9 пункту 2.3 глави 2

 

Підключення електроустановок замовника до електричної мережі:
якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших Користувачів 5 роб. днів 400 800 1200 Одноразово
якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів 10 роб. днів 400 800 1200 одноразово
Підпункт 10 пункту 2.3 глави 2 Видача паперового примірника укладеного договору про надання послуг з розподілу 3 роб. дні 200 400 600 одноразово
Підпункт 11 пункту 2.3 глави 2 Видача підписаного ОСР паспорта точки розподілу 10 роб. днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 12 пункту 2.3 глави видача паперового примірника підписаного договору про приєднання 3 роб. днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 13 пункту 2.3 глави видача замовнику проєкта багатостороннього договору про приєднання і проєкта технічних умов 10 роб. днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 14 пункту 2.3 глави 2 Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за заявою споживача 5 роб. днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 15 пункту 2.3 глави 2 Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за ініціативою ОСР:
у міській місцевості 3 роб. дні 200 400 600 одноразово
у сільській місцевості 5 роб. днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 16 пункту 2.3 глави 2 Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за зверненням електропостачальника:
у міській місцевості 3 роб. дні 200 400 600 одноразово
у сільській місцевості 5 роб. днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 17 пункту 2.3 глави 2 позачерговий контрольний огляд та огляд схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії 20 роб. днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 18 пункту 2.3 глави 2 Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів 30 днів 200 400 600 одноразово
розгляд звернень/скарг/претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку 45 днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 19 пункту 2.3 глави 2 Розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих унаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання 30 днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 20 пункту 2.3 глави 2 Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунка за послуги з розподілу електричної енергії 5 роб. днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 21 пункту 2.3 глави 2 позачергова технічна перевірка та експертиза засобів вимірювальної техніки проводяться 20 роб. днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 22 пункту 2.3 глави 2 Розгляд звернень споживачів щодо виправлення помилкових показів лічильника у платіжному документі:
без потреби проведення перевірки лічильника 5 днів 200 400 600 одноразово
у разі потреби проведення перевірки лічильника 20 днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 23 пункту 2.3 глави 2 Установлення, введення в експлуатацію та облік лічильника електричної енергії індивідуального побутового споживача 7 роб. днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 24 пункту 2.3 глави 2 Заміна лічильника електричної енергії 7 роб. днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 25 пункту 2.3 глави 2 зміна місця встановлення лічильника електричної енергії 14 роб. днів 200 400 600 одноразово
Підпункт 26 пункту 2.3 глави 2 Кількість перерв в електропостачанні протягом року в точці розподілу споживача:
для запланованих перерв без попередження споживача та перерв з причин технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата  
у міській місцевості менше 7 200 400 600 одноразово за зверненням споживача
у сільській місцевості менше 9 200 400 600 одноразово за зверненням споживача
для запланованих перерв із попередженням споживачів менше 12 200 400 600 одноразово за зверненням споживача

{Додаток 1 в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1550 від 12.08.2020, № 1354 від 18.08.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 249 від 11.02.2022; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 338 від 20.02.2024}

Оператор системи розподілу надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг:

  • Шляхом урахування суми відповідної компенсації в рахунку за надані послуги з розподілу електричної енергії, якщо за умовами договору про надання послуг з розподілу зі споживачем оплату таких послуг здійснює споживач;
  • Шляхом урахування суми відповідної компенсації в розрахунках з електропостачальником якщо постачання електричної енергії споживачу здійснюється постачальником універсальних послуг або відповідно до комерційної пропозиції електропостачальника плату за надання послуг з розподілу електричної енергії забезпечує електропостачальник;

Електропостачальник зобов’язаний проінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення в рахунку на оплату електричної енергії або в «особистому кабінеті» споживача (за наявності) на офіційному вебсайті електропостачальника, або листом на офіційному бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

Якщо за умовами договору про надання послуг з розподілу зі споживачем оплату послуг з розподілу здійснює споживач, оператор системи зобов’язаний проінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення в рахунку на оплату послуг з розподілу електричної енергії або в «особистому кабінеті» споживача (за наявності) на офіційному вебсайті оператора системи, або листом на офіційному бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг оператором системи розподілу не надається у випадках:

  • Якщо недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг спричинено доведеними форс-мажорними обставинами;
  • Якщо недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг спричинено доведеними діями споживача або третіх осіб, що призвели до аварійної перерви в електропостачанні в розподільчих мереж або недотримання показників якості електричної енергії;
  • Якщо недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг спричинено застосуванням заходів регулювання споживання з метою вимушеного зменшення величини споживання електричної енергії та потужності у випадках, передбачених Кодексом системи розподілу;
  • Відмови споживача в письмовому вигляді від отримання компенсації;
  • Відсутності на дату виплати компенсації договірних відносин між споживачем, який мав право на компенсацію, та оператором системи розподілу;
  • Отримання письмової відмови споживача у наданні інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби) під час укладання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Звертаємо увагу, що при здійсненні виплати компенсації споживачам, Товариство буде вживати всіх заходів з метою виконання норм чинного законодавства України, в т.ч. по відношенню до споживачів/замовників, зокрема, в частині дотримання вимог податкового законодавства.

звітна інформація за 2023 звітна інформація за 2022 звітна інформація за 2021 звітна інформація за 2020 звітна інформація за 2019 звітна інформація за 2018 звітна інформація за 2017
Перейти до вмісту
Copy link
Powered by Social Snap