Проведіть вліво, щоб Закрити

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Режими розподілу електричної енергії

Що таке «Захищений споживач», порядок набуття відпоідного статусу.

Складання актів екологічної, аварійної та технологічної броні

Зміни у законодавстві

У зв»язку з реформою електроенергетичної галузі України, ціла низка нормативів, що регулювали порядок постачання електричної енергії до об’єктв споживача за якими було складено Акти екологічної, аварійної та технологічної броні втратили чинність. Зокрема:

– Закон  України “Про   електроенергетику”  (  575/97-ВР  ),

– Положення  про  державний енергетичний  нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 17  травня  2002  року  N  665  ( 665-2002-п ),

– Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії  регулювання  електроенергетики  України  від 31 липня  1996  року  N  28  (  z0417-96  )  (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики від  22  серпня2002  року  N  928  (  z0903-02  ),  зареєстрованою у Міністерстві юстиції 2 серпня 1996 року за N 417/1442 (далі  –  ПКЕЕ)

–  Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2052 “Про затвердження Порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1792” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2814).

–  Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 93 “Про затвердження Порядку обмеження електроспоживання споживачів до рівня екологічної броні електропостачання або повного припинення їм електропостачання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. № 705” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 4, ст. 173).

–  Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. № 702 “Про затвердження Порядку надання кредитів для оплати екологічної броні електропостачання” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 31, ст. 1870).

–  Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. № 897 “Про внесення змін до Порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 75, ст. 3025).

Пункт 24 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 380 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 41, ст. 1477).

–  Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2015 р. № 317 “Питання забезпечення сталого функціонування об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави у сфері телекомунікацій та зв’язку, в особливий період” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 42, ст. 1315).

Статус захищеного споживача

З метою запобігання   виникненню  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та природного    характеру через припинення  або  обмеження електропостачання Кабінетом Міністрів України 27.12.2018 року було затверджено «Порядок забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам», Постановою № 1209.

Зокрема,вказаною вище постановою передбачено, що  споживачі, які мають затверджені акти екологічної та/або аварійної/технологічної броні та в дев’ятимісячний строк забезпечили виконання вимог «Порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам», протягом зазначеного строку за умови здійснення попередньої оплати перебувають в статусі захищених споживачів відповідно до умов зазначеного Порядку.

«Захищеного» – тобто такого, до якого застосовується особливий режим відключення та/або обмеження електропостачання для запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Таким чином, на період від 01.10.2019 року, кожен споживач, який бажає набути статусу «захищеного»  звертається до Міжвідомчої комісії (яка утворюється Кабінетом Міністрів України) та подає оригінали таких документів:

1) листа-звернення щодо отримання статусу «захищеного» споживача, що містить інформацію про ризики техногенного/екологічного характеру, які матимуть місце у разі обмеження, відключення електропостачання споживачу-заявнику з урахуванням особливостей його технологічних процесів (виробничих циклів) та переліку струмоприймачів, що є джерелом зазначених ризиків;

2) програми безпечного відключення електроживлення, яка містить, зокрема, комплекс заходів, які повинні бути здійснені для запобігання настанню шкідливих наслідків зупинки технологічного процесу (виробничого циклу) споживача електричної енергії та часу, необхідного для здійснення заходів, зокрема для обмеження, відключення електропостачання споживачу;

3) схеми електроживлення струмоприймачів відповідно до проектних рішень на окремі лінії електроживлення струмоприймачів, відключення яких потребує застосування програми безпечного відключення електроживлення, узгодженої з Держенергонаглядом;

4) складеного Держенергонаглядом акта відповідності схеми електроживлення струмоприймачів, щодо яких застосовується програма безпечного відключення електроживлення;

5) укладеного з електропостачальником договору з комерційною пропозицією щодо забезпечення електропостачальником оплати вартості послуг з передачі та/або розподілу електричної енергії та передбачення попередньої оплати за електричну енергію у відповідному розрахунковому періоді та додатків до нього, у тому числі додатка, яким визначені особливі умови постачання електричної енергії до струмоприймачів на об’єкті споживача, щодо яких застосовується програма безпечного відключення електроживлення;

6) узгодженого з електропостачальником розрахунку вартості електричної енергії та послуг з розподілу та/або передачі електричної енергії відповідно до графіка здійснення обмеження/припинення електропостачання;

7) довідки від електропостачальника та оператора системи розподілу або оператора системи передачі про відсутність заборгованості у споживача-заявника чи про стан виконання графіків реструктуризації погашення заборгованості (акта звірки розрахунків);

8) договору про надання банком, що відповідає вимогам пункту 24 цього Порядку, безвідкличної банківської гарантії для забезпечення виконання грошових зобов’язань захищеного споживача або для захищеного споживача, діяльність якого фінансується з бюджету відповідного рівня, – письмового підтвердження забезпечення у відповідному бюджеті коштів, необхідних для повної оплати використаної таким споживачем електричної енергії у період обмеження, припинення електропостачання відповідно до графіка здійснення обмеження, припинення електроживлення.

Перелік захищених споживачів затверджується Кабінетом Міністрів України, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міненерговугілля та доводиться до відома електропостачальників, оператора системи розподілу, оператора системи передачі, які розміщують на своїх офіційних веб-сайтах перелік захищених споживачів, приєднаних до системи розподілу та систем передачі.

Електропостачальники разом із захищеними споживачами протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку захищених споживачів складають та затверджують акти екологічної та/або аварійної/технологічної броні, а також здійснюють необхідні заходи для запобігання шкідливим наслідкам зупинки технологічного процесу (виробничого циклу).

Акти броні з оператором системи

З метою забезпечення реалізації права на запровадження процедури безпечного обмеження/припинення електропостачання, після набуття статусу «захищеного» споживач ініціює укладення з Оператором системи розподілу Додатку №8 до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної  енергії «Акти екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача».  У відповідності до «Інструкції про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача», Затердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 19.01.2004 N 26, під час  складання  (перегляду)  Акта  споживач  повинен подати для розгляду такі документи:

– Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії з відповідними додатками;

– перелік безперервних  технологічних  процесів  з  визначенням мінімального часу їх завершення;

– режимні карти технологічних процесів;

– паспортні дані,  заводські  та  експлуатаційні  інструкції на обладнання;

– оперативні журнали   (відомості)   щодо  контролю  споживання електричної енергії та потужності;

– документацію щодо    зупинки    виробництва    (технологічних процесів);

– акти розслідування  аварій,  пов’язаних  з  припиненням  його виробництва, які мали місце у споживача;

– графіки замірів навантажень за зимову та літню режимні доби;

– повідомлення від Оператора системи щодо залучення споживача до участі в протиаварійних заходах;

-інформацію щодо величин фактичного електроспоживання  (річна, середньомісячна, середньодобова);

– документацію щодо застосування автономних джерел живлення (за їх наявності);

– принципову однолінійну  схему  зовнішнього  та   внутрішнього електропостачання   в   нормальному   режимі,   підписану  особою, відповідальною за електрогосподарство споживача,  та представником Оператора системи розподілу на якій має бути позначено:

– межі  експлуатаційної  відповідальності  між  споживачем та Оператором системи;

–  усі   зовнішні   електричні   зв’язки   з    Оператором системи, блок-станцією;

– -усі  внутрішні електричні зв’язки між об’єктами,  цехами та розміщення за схемою  струмоприймачів,  що  належать  до  броні  з виділенням   струмоприймачів  особливої  групи  I  категорії  щодо надійності електропостачання іншим кольором;

– положення  комутаційної  апаратури  за  нормальним  режимом роботи;

–  величини  допустимих навантажень та перерізи усіх живильних ліній;

–  лінії  живлення  субспоживачів,  резервні лінії,  автономні джерела живлення;

–  розміщення   пристроїв  автоматики  –  АВР  (з  позначенням односторонньої  чи  двосторонньої  його  дії),  АЧР  та  наявність секціонування шин;

–  точки встановлення засобів комерційного обліку.

Задля уникнення розбіжностей у обсягах споживання електричної енергії та навантажень, які відведені під екологічну, аварійну та технологічну броні під час запровадження спеціальних режимів та/або процедури обмеження/припинення електропостачання, захищений споживач повинен надати Оператору системи копію укладеного Акту екологічної та/або аварійної/технологічної броні з Постачальником.

Перейти до вмісту
Copy link
Powered by Social Snap