Проведіть вліво, щоб Закрити
Шановний побутовий споживачу!

Для економії свого часу та коштів,
ПЕРЕДАЙТЕ ПОКАЗИ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ НА ОСТАННІЙ ДЕНЬ МІСЯЦЯ
та сплачуйте за фактично спожиту електричну енергію

1. Мобільний додаток VIBER-БОТ
2. "Особистий кабінет споживача"
3. SMS-повідомлення з мобільного телефону на будь-який з номерів:
(067) 239-54-30
(067) 620-44-11
(050) 490-44-11
(093) 320-44-11
4. КОЛ-ЦЕНТР ПрАТ”Рівнеобленерго” на номер
(0362) 69-42-98, (0362) 69-42-79
(067) 620-44-11
(050) 490-44-11
(093) 320-44-11
5. Лист на електронну пошту
Увага! Коронавірус!

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Стимулююче регулювання

Середній час експлуатації розподільчих мереж електроенергетичного сектору складає понад 40 років, досягаючи 60-85% рівня зносу. При цьому споживання електричної енергії усіма категоріями споживачів зростає із року в рік, проте енергопостачальні компанії не мають необхідних ресурсів, щоб забезпечувати безперебійне, якісне та безпечне електропостачання для споживачів електричної енергії.

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони та Договором про заснування Європейського Співтовариства в частині впровадження Директиви 2009/72/ЄС та Програмою Уряду та стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» передбачено вдосконалення існуючої нормативної бази тарифоутворення в енергетиці, зокрема перехід до стимулюючого тарифоутворення в сфері передачі та постачання електричної енергії.

Стимулююче регулювання (RAB-регулювання) – це система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній.

Стимулююче регулювання передбачає встановлення величини необхідного доходу в залежності від досягнення встановлених показників надійності електропостачання та якості обслуговування споживачів, а також мотивує регульовані компанії до зниження витрат.

Досвід розвинених країн свідчить про високу ефективність стимулюючого тарифоутворення в сфері передачі та постачання електричної енергії. Наприклад, Великобританії вдалося у 2 рази скоротити витрати електророзподільчих компаній та тарифи на передачу електроенергії за 15 років. У Румунії знос активів зменшився з 75% до 48% протягом 2004-2011 років (з часу запровадження нової системи тарифоутворення).

Мета впровадження стимулюючого тарифоутворення насамперед створить привабливий інвестиційний клімат для розвитку та модернізації об’єктів енергетики України. Це дозволить зменшити кількість і тривалість аварійних відключень, а отже підвищиться рівень якості та надійності електропостачання, знизяться технологічні втрати електроенергії. При цьому споживачі не відчують зростання роздрібних тарифів, скоротиться плата за приєднання до мереж нових споживачів та інше. Енергопостачальні компанії отримають можливість залучати дійсно масштабні інвестиції у розбудову галузі, а держава вирішить питання розвитку регіонів без залучення коштів із держбюджету, буде ліквідовано перехресне субсидіювання.

Діюча в Україні система визначення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії по регульованому тарифу нині повністю себе віджила. Серед її недоліків основними є недостатній рівень залучення інвестицій в розвиток мереж, можливість зниження лише понаднормативних втрат електроенергії, далекий від досконалості механізм встановлення рівня витрат на виробничу діяльність енергокомпаній, відсутність фактичних стимулів для підвищення якості послуг.

Переваги від запровадження стимулюючого регулювання

Переваги для економіки України:

 • створення привабливого інвестиційного клімату для залучення приватних інвестицій з метою модернізації інфраструктури електроенергетичної галузі;
 • зниження інфляційного впливу галузі;
 • підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок підвищення ефективності витрат, збільшення інвестицій та зниження технологічних витрат електроенергії в мережах.

Переваги для споживачів електроенергії:

 • підвищення якості (надійності) послуг з енергопостачання;
 • зниження темпів зростання тарифів на електричну енергію.

Переваги для інвесторів енергетичних компаній:

 • прогнозованість доходу, що забезпечує можливість залучення довгострокових інвестицій, у т.ч. на міжнародних ринках капіталу (в тарифі буде закладатися ставка норми прибутковості на інвестований капітал, визначена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг);
 • можливість розпорядження економією від скорочення операційних витрат;
 • збільшення ринкової вартості компанії.

Переваги для енергорозподільчих та енергопостачальних компаній:

 • збереження вигод (досягнутої економії) внаслідок підвищення ефективності діяльності в розпорядженні компанії;
 • забезпечення необхідного обсягу фінансування інвестиційних програм шляхом залучення акціонерного та позикового капіталу; зменшення втручання регулятора в операційну діяльність шляхом встановлення фіксованих тарифів на передачу та постачання електроенергії на довгостроковий період.
Рівень розрахунків споживачів за спожиту електричну енергію
Споживачі Борг за спожиту електроенергію на 01.01.2017 Борг за спожиту електроенергію на 01.07.2017 Борг за спожиту електроенергію на 31.07.2017 Приріст/Зниження заборгованості з початку року
тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис.грн. %
1 2 3 4
Всього по області, 81 160 142 935 150 351 69 191 85,3
в тому числі:
1.Промисловість 6 510 9 948 6 068 -442 -6,8
2. Залізниця 0 0 0 0 0,0
3.Сільгоспспоживачі 612 1 007 561 -51 -8,3
4.Житлокомунгосп, 1 133 5 865 8 671 7 538 665,3
в т.ч. водоканали 35 2 043 4 031 3 996 11 417,1
5. Підприєм. та організ. державного бюджету 1 035 2 022 962 -73 -7,1
6. Підприєм. та організ.  місцевого бюджету 31 286 281 250 806,5
7. Населення (без урах. пільг та субсидій) 62 422 84 308 75 303 12 881 20,6
8.Інші споживачі 9 417 39 499 58 505 49 088 521,3
в тому числі:
– Населення (пільги) 488 6 878 9 286 8 798 1 802,9
– Населення (субсидії) 5 823 29 510 46 212 40 389 693,6
Перелік нормативно-правових документів, які регламентують запровадження стимулюючого регулювання.

Необхідність запровадження стимулюючого регулювання передбачена стратегічними документами ЄС, Коаліційною угодою та Програмою діяльності Уряду:

 1. Директива 2009/72/ЄС в частині запровадження принципів стимулювання при реалізації тарифної політики;
 2. п. 5.2 Розділу XII «Реформа Енергетики та Енергонезалежність» Коаліційної угоди, укладеної учасниками коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України VIII скликання та підписаної Політичною партією «Народний фронт», Партією «Блок Петра Порошенка», Політичною партією «Об’єднання «Самопоміч», Радикальною партією Олега Ляшка, Політичною партією Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»;
 3. п. 262 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням КМУ від 4 березня 2015 р. № 213-р.
 4. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» затверджена Указом Президента України від 12.01.2015р. №5/2015.
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. №213-р» «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році».
 6. Закон України «Про  природні монополії» від 20.04.2000р. №1682-ІІI зі змінами.
 7. Постанова НКРЕ від  26.07.2013р. №1029 “Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами”.
 8. Постанова НКРЕ від 15.08.2013р. №1109  “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо плану роботи ліцензіатів з постачання електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з підготовки до переходу до стимулюючого регулювання”.
 9. Постанова НКРЕ від  11.07.2013р. №899 “Порядок визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики”.
 10. Наказ Фонду Державного майна України від 12.03.13р. №293  “Про затвердження методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії”.
 11. Постанова НКРЕ від 23.07.2013р. №1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання».
 12. Постанова НКРЕ від  26.07.2013р. №1031 “Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами”.
 13. Постанова НКРЕ від 13.12.2012р. №1627 “Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії”.
 14. Постанова НКРЕ від 26.07.2013р. №1032  “Порядок визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання”.
 15. Постанова НКРЕ від 11.07.2013р. №898  “Порядок визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання”.
 16. Постанова НКРЕ від 26.07.2013р. №1030  “Процедура встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання”.
 17. Постанова НКРЕ від 11.07.2013р. №900  “Порядок розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання”.
 18. Постанова НКРЕ від18.07.2013р. №980 «Про внесення зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом».
 19. Постанова НКРЕ від 08.08.2013р. №1070  “Щодо забезпечення функціонування кол-центрів суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом”.

Зазначені нормативно-правові документи розміщені в системі інформаційно-правового забезпечення “Ліга:Закон” та Юридичній інформаційно – пошуковій системі “Законодавство”, а також оприлюдненi на офіційному веб-сайті www.nerc.gov.ua

Існуююча практика тарифоутворення та бачення по впровадженню RAB-регулювання (Презентація НКРЕКП КИЇВ, 2017)

Copy link
Powered by Social Snap