Проведіть вліво, щоб Закрити

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Особливості приєднання до електричних мереж у період дії в Україні воєнного стану. Коротко про головне

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, НКРЕКП постановою від 26 березня 2022 року № 352 затвердила Порядок тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану (далі – Порядок), а також зупинила дію розділу IV Кодексу систем розподілу та Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу.

З дати прийняття Порядку (26 березня 2022 року) до прийняття НКРЕКП відповідного рішення про скасування постанови оператори систем розподілу (далі – ОСР) послуги з приєднання надають виключно на тимчасовій основі згідно з вимогами Порядку та виключно для електроустановок призначених для споживання електричної енергії.

Звертаємо увагу, що ОСР не має права відмовити в тимчасовому приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог Порядку.

На сьогодні Порядком не передбачено типи приєднання – стандартне та нестандартне. Послуги з тимчасового приєднання електроустановок до електричних мереж надаються за єдиною процедурою, визначеною Порядком. Крім того, пунктом 10 Порядку визначено категорії замовників, яким послуга з тимчасового приєднання до електричних мереж надається безоплатно.

Послуга з тимчасового приєднання передбачає такі етапи:

1. Звернення замовника до ОСР за місцем розташування його електроустановок із заявою про тимчасове приєднання за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку та надання переліку документів, визначених у пункті 8 Порядку;

2. Видача ОСР не пізніше ніж на п’ятий календарний день з дати реєстрації заяви про тимчасове приєднання та всіх необхідних документів проєкту договору тимчасового приєднання, технічних умов та орієнтовного розрахунку вартості приєднання.

При цьому, у проєкті технічних умов має бути запропоновано точку приєднання, яка розташована на межі земельної ділянки замовника (чи на території цієї земельної ділянки), та альтеративні точки приєднання, які знаходяться у мережах ОСР і не передбачають здійснення реконструкції (технічного переоснащення) електричних мереж ОСР або точки приєднання у мережах суб’єктів господарювання з наявними відповідними резервами потужності.

Замовник має право письмово звернутися до Державної інспекції енергетичного нагляду України для отримання висновку щодо технічного обґрунтування вимог технічних умов на тимчасове приєднання та обґрунтованості проведеного ОСР розрахунку резерву потужності електричних мереж в зоні можливого приєднання.

3. Обрання замовником у строк не більше 5 календарних днів з дати отримання від ОСР проєкту договору та технічних умов однієї із запропонованих ОСР точок приєднання/альтернативних точок приєднання та повідомлення ОСР про прийняте рішення;

4. Сплата замовником виставленого ОСР рахунку вартості надання послуги тимчасового приєднання (у разі обрання замовником точки приєднання на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки));

5. Виконання будівельно-монтажних робіт у зовнішніх електричних мережах ОСР, будівництво лінійної частини приєднання тощо згідно з умовами договору про тимчасове приєднання електроустановок до електричних мереж.

У разі обрання замовником:

точки приєднання на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника – виконання будівельно-монтажних робіт в існуючих зовнішніх електричних мереж ОСР (реконструкція, технічне переоснащення) виконує ОСР за власний рахунок, будівництво лінійної частини приєднання здійснює ОСР за рахунок замовника;

альтернативної точки приєднання – виконання будівельно-монтажних робіт від точки приєднання, яка не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж ОСР, до місця розташування об’єкта замовника здійснює замовник, у тому числі із залученням підрядних організацій, які мають право на виконання зазначених робіт.

У випадках, визначених пунктом 10 Порядку, замовник може запропонувати ОСР власні ресурси (товарно-матеріальні цінності, виконання робіт тощо) для можливості виконання будівельно-монтажних робіт у зовнішніх електричних мережах та/або прийняти рішення про будівництво лінійної частини тимчасового приєднання власними силами (у тому числі із залученням кваліфікованих підрядних організацій).

У разі тимчасового приєднання електроустановок замовника до електричних мереж із обраною замовником точкою приєднання, яка розташовується на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки) плата за приєднання лінійної частини розраховується згідно з договором про тимчасове приєднання на основі кошторису на виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання.

Вартість матеріалів та обладнання, що використовуються ОСР для виконання будівельно-монтажних робіт під час надання послуги з приєднання визначається на підставі їх фактичної закупівлі з дотриманням норм чинного законодавства.

У разі обрання замовником точки приєднання на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки) строк надання послуги тимчасового приєднання електроустановок замовника становить, як правило, 10 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дня оплати замовником ОСР вартості тимчасового приєднання відповідно до договору про тимчасове приєднання. Інший строк надання послуги з тимчасового приєднання встановлюється сторонами у договорі про тимчасове приєднання.

6. Підписання сторонами акта надання послуги з тимчасового приєднання протягом 2 робочих днів після отримання/направлення повідомлення про виконання технічних умов на тимчасове приєднання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії.

Окремо звертаємо увагу, що протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану тимчасово приєднані електроустановки на підставі Порядку (у тому числі електроустановки приєднані за рахунок резерву потужності інших споживачів) мають бути приведені у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу відповідно до процедур, визначених Правилами приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу, затверджених постановою НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352.

Перейти до вмісту
Copy link
Powered by Social Snap