Проведіть вліво, щоб Закрити

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Рекомендації щодо віднесення площадок вимірювання до групи «А»

Рекомендації щодо віднесення площадок вимірювання до групи «а»:

1)Для того, щоб облік споживача був віднесений до групи “А”, – необхідно, щоб він відповідав критеріям, які визначені у тимчасовому порядку, а саме: облік повинен бути облаштований системами АСКОЕ/ЛУЗОД, що введені в промислову експлуатацію та, за умови забезпечення споживачем, оператором АСКОЕ або ППКО щодобового зчитування, формування та передачі сформованих погодинних даних комерційного обліку до ОСР/ПрАТ НЕК “Укренерго”. Процедура віднесення площадок вимірювання споживачів до групи “А” врегульована Додатком до Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період, затвердженого постановою НКРЕКП від 28 грудня 2018 року N 2118

-Споживачі групи «А» – це споживачі, площадки вимірювання яких забезпечені прийнятою до розрахунків за електричну енергію схемою обліку електричної енергії (де вимірюється надходження електричної енергії на площадку) із встановленими та введеними в експлуатацію ЛУЗОД, АСКОЕ, АСЗД або лічильниками диференційного (погодинного, зонного) обліку електричної енергії із гарантованим щодобовим зчитуванням показів, належать до групи “А” за умови забезпечення визначеним споживачем, Оператором АСКОЕ або ППКО щодобового зчитування, формування та передачі сформованих погодинних даних комерційного обліку до ОСР/НЕК.

-Споживачі групи «Б» – це споживачі, площадки вимірювання яких, не відповідають вимогам щодо організації обліку електроенергії для групи «А».

Додаток до Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період

Процедура віднесення площадок вимірювання споживачів до групи “а”

1. Площадки вимірювання споживачів, що забезпечені прийнятою до розрахунків за електричну енергію схемою обліку електричної енергії (де вимірюється надходження електричної енергії на площадку) із встановленими та введеними в експлуатацію ЛУЗОД, АСКОЕ, АСЗД або лічильниками диференційного (погодинного, зонного) обліку електричної енергії із гарантованим щодобовим зчитуванням показів, належать до групи “а” за умови забезпечення визначеним споживачем, Оператором АСКОЕ або ППКО щодобового зчитування, формування та передачі сформованих погодинних даних комерційного обліку до ОСР/НЕК.

2. Періодичність надсилання макетів на адресу ОСР/ОСП – щодобово до 08:30 Д+1 за київським часом.

3. У всіх точках на приєднаннях електроустановок споживачів (крім побутових споживачів) до мереж ОСР/НЕК та/чи до мереж основних споживачів, де вимірюється надходження електричної енергії на площадки вимірювання групи “а” з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт і більше, мають бути встановлені лічильники погодинного комерційного обліку електричної енергії та забезпечена можливість щодобового дистанційного зчитування показів лічильників, а з приєднаною потужністю електроустановок до 150 кВт – лічильники погодинного або багатозонного (багатотарифного) комерційного обліку електричної енергії із гарантованим щодобовим зчитуванням даних з лічильників. Якщо ця умова не виконана або споживач не визначив Оператора АСКОЕ або ППКО, то такі площадки вимірювання мають бути віднесені до групи “б”.

4. За умови наявності на площадках вимірювання групи “а” основного споживача приєднань субспоживачів допускається наявність на приєднаннях субспоживачів точок вимірювання з інтегральними лічильниками із щомісячним зчитуванням їх показів. У цьому випадку добовий погодинний графік споживання в точках комерційного обліку електричної енергії з інтегральними лічильниками визначається відповідно до розділу 5 цього Порядку.

5. При використанні багатозонних лічильників електричної енергії добовий погодинний графік споживання електричної енергії визначається за фактично знятими даними (у часових зонах за добу) шляхом рівномірного розподілу обсягу споживання у відповідній часовій зоні доби по годинах цієї зони.

6. Погодинний графік обсягу перетоків електричної енергії в точках вимірювання на приєднаннях субспоживачів, у яких відсутні відповідні засоби погодинного обліку з дистанційним доступом, багатозонного чи щодобового обліку, визначається за прогнозованими даними із подальшою їх розбивкою відповідно до залишкового графіка за аналогічну добу попереднього тижня.

7. ОСР/НЕК зобов’язаний вести реєстр площадок вимірювання групи “а” та “б” усіх споживачів з інформацією про Операторів АСКОЕ/ППКО (далі – Реєстр), що забезпечують формування та відправку даних з відповідних площадок вимірювання.

8. ОСР/НЕК щомісячно до 12:00 15 числа М+1 надає ДПЕ та електропостачальнику фактичний за М перелік площадок вимірювання груп “а” всіх споживачів цього електропостачальника.

9. Якщо відповідні засоби погодинного/багатозонного комерційного обліку на площадках вимірювання групи “а” належать споживачу, споживач або електропостачальник (за дорученням споживача) із залученням Оператора АСКОЕ/ППКО зобов’язаний забезпечити щодобове зчитування, формування та передачу файлів-макетів 30900 із добовим погодинним графіком споживання електричної енергії з площадок вимірювання групи “а” (у кВт·год), а також щомісячне надання даних комерційного обліку електричної енергії з площадок вимірювання групи “б” споживача до ОСР/НЕК.

10. Після призначення або зміни Оператора АСКОЕ/ППКО споживач зобов’язаний до 12:00 наступного дня надати до ОСР/НЕК інформацію про суб’єкта господарювання, що виконує функції Оператора АСКОЕ/ППКО для кожної із площадок вимірювання групи “а”.

11. Після отримання цієї інформації ОСР/НЕК протягом 2 робочих днів здійснює реєстрацію відповідних Операторів АСКОЕ/ППКО шляхом внесення інформації про Оператора АСКОЕ/ППКО до Реєстру з прив’язкою до конкретної площадки вимірювання та повідомляє про це споживача.

12. ОСР/НЕК зобов’язаний безоплатно забезпечити:
щоденний прийом від Операторів АСКОЕ/ППКО даних комерційного обліку електричної енергії з площадок вимірювання групи “а” та формування на їх основі погодинних обсягів споживання електричної енергії в точках комерційного обліку електричної енергії (за площадками вимірювання групи “а”);
відправлення звітів про неотримання даних від Операторів АСКОЕ на вказані цим Оператором АСКОЕ адреси електронної пошти протягом 1 робочого дня;
надання споживачу або визначеному споживачем Оператору АСКОЕ доступу до належних ОСР/НЕК лічильників електричної енергії в точках вимірювання площадок вимірювання групи “а” для зчитування показів лічильників та формування файлів-макетів;
визначення та надання до ДПЕ та електропостачальників графіків та іншої інформації відповідно до цього Порядку.

13. У випадку надання до ОСР/НЕК недостовірних погодинних облікових даних по площадках вимірювання групи “а”, а також ненадання чи несвоєчасного надання цих даних ОСР/НЕК здійснює заміщення даних комерційного обліку по цих площадках вимірювання відповідно до Правил ОРЕ, Тимчасового порядку підготовки та передачі даних АСКОЕ та Кодексу комерційного обліку електричної енергії. За письмовим зверненням до ОСР/НЕК уповноваженого споживачем Оператора АСКОЕ не пізніше 25 числа поточного місяця вищезазначені заміщені облікові дані за звітну добу можуть бути відкориговані до кінця календарного місяця. При незначних відхиленнях (у межах 5 %) дозволяється здійснювати такі корегування без звернення до ДПЕ.

14. Для точок комерційного обліку із зонними лічильниками електричної енергії допускається невідповідність даних не більше ніж ± 5 % між оперативними щодобовими (погодинними, зонними, за добу) даними наростаючим підсумком та відповідними фактичними даними по кожній площадці вимірювання групи “а” споживача, отриманими на кінець кожного розрахункового місяця та/або на момент кожного зчитування фактичних даних з лічильників за цей період.

15. Якщо більше як за 10 діб М по площадках вимірювання групи “а” оперативні дані були заміщені або наростаючим підсумком не відповідали фактичним даним з лічильників (згідно з пунктом 14 цієї Процедури), що підтверджено відповідним актом, складеним ОСР/НЕК, Оператором АСКОЕ/ППКО, електропостачальником та споживачем з дотриманням вимог і процедур перевірки, встановлених Кодексом комерційного обліку електричної енергії, такі площадки вимірювання на М+1 відносяться до групи “б”.

16. У випадку заміщення даних комерційного обліку електричної енергії ОСР/НЕК має повідомити про це споживача/електропостачальника протягом 2 робочих днів.

17. Якщо протягом М+1 погодинні дані з площадки вимірювання надходили до ОСР/НЕК без збоїв упродовж не менше як 20 днів, то така площадка вимірювання у місяці, що слідує за М+1, має бути віднесена до групи “а” за заявкою електропостачальника. Факти збоїв передачі/отримання даних та відповідності оперативних даних протягом М+1 мають бути підтверджені відповідним актом, складеним ОСР/НЕК, Оператором АСКОЕ/ППКО, електропостачальником та споживачем з дотриманням вимог і процедур перевірки, встановлених Кодексом комерційного обліку електричної енергії.

18. ОСР/НЕК щомісячно до 23 числа М-1 повідомляє постачальників по власній території ліцензованої діяльності про перелік площадок вимірювання споживачів групи “а” цих постачальників, які станом на дату подання такої інформації віднесені до групи “а” на М.

При переході площадок вимірювання між групами “а” та “б” ОСР/НЕК до 23 числа М-1 повідомляє споживачів, яким належать такі площадки вимірювання, та постачальників таких споживачів про ці зміни. У разі такої зміни з 23 по останній день М-1 ОСР/НЕК повідомляє про це до 05 числа М.

(додаток у редакції постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 11.06.2019 р. N 1031).

Перейти до вмісту
Copy link
Powered by Social Snap