Проведіть вліво, щоб Закрити

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Рекомендації по влаштуванню вузла обліку

Для інформації Споживачам облік електричної енергії яких забезпечується з використанням ситеми АСКОЕ\ЛУЗОД.

ПрАТ «Рівнеобленерго», що діє як оператор системи розподілу електричної енергії (далі – ОСР) на території Рівненської області, повідомляє що у відповідності до Постанови НКРЕ КП від 28.12.2018 № 2118 з 01 січня 2019 року (далі – Постанова) площадки вимірювання споживачів, забезпечені прийнятою до розрахунків за електричну енергію схемою обліку електричної енергії із встановленням ЛУЗОД або АСКОЕ споживача, належать до групи «А» за умови введення ЛУЗОД або АСКОЕ площадки вимірювання споживача у промислову експлуатацію.

Згідно Постанови споживач групи «А» або електропостачальник за дорученням споживача групи «А» до 31.03.2019 повинні визначити відповідальних операторів АСКОЕ та узгодити з ними послуги, на договірних засадах, по забезпеченню щодобового формування та передачі даних комерційного обліку з площадок вимірювання групи «А» до ОСР.

Тому в разі неузгодження до 01.05.2019 порядку взаємодій при зборі, формуванні та обміні погодинними даними обліку між ОСР та відповідним оператором АСКОЕ споживача (яким може бути ОСР), площадки вимірювання групи «А» таких споживачів будуть віднесені до групи «Б».

Рекомендації по влаштуванню вузла обліку в частині ЛУЗОД/АСКОЕ

Технічні рекомендації щодо вибору розрахункових засобів обліку електричної енергії, до локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) та автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) юридичних споживачів

ПрАТ «Рівнеобленерго»

Рекомендації розроблено з метою впорядкування та підвищення ефективності роботи з організації обліку електричної енергії споживачів в мережах ПрАТ «Рівнеобленерго» при видачі технічних умов та розробці проектної документації на приєднання об’єктів містобудування до електричних мереж, технічних рішень з проектів електропостачання, укладання договорів на розподіл та постачання електричної енергії, оптимізації схем розрахункового обліку споживачів, улаштування ЛУЗОД (АСКОЕ) споживачів тощо.

Усі поняття та терміни використовуються в значеннях, наведених у вищезазначених нормативних документах.

Місце розміщення вузлів обліку електричної енергії в електричних мережах має вибиратися якнайближче до комерційної межі між учасниками ринку.

Вузли обліку електричної енергії необхідно встановлювати таким чином, щоб була забезпечена можливість доступу до нього для цілей повірки засобів вимірювальної техніки, контрольного огляду та/або технічної перевірки, а також контролю результатів вимірювання електричної енергії.

У разі, якщо до технологічних електричних мереж основного споживача приєднані електроустановки інших споживачів, власників мереж тощо, розрахунковий облік має бути організований основним споживачем таким чином, щоб забезпечити складання балансу електричної енергії у власних технологічних електричних мережах для проведення комерційних розрахунків відповідно до тарифної схеми споживання електричної енергії.

Облік з використанням вимірювальних трансформаторів має відповідати вимогам розділу 1.5 ПУЕ та Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

Вторинні кола обліку електричної енергії мають відповідати вимогам розділу 3.4 ПУЕ.

Для точок комерційного обліку 3-4 рівня напруги вузли обліку електричної енергії мають бути обладнані окремими основним та дублюючим лічильниками, а також окремими трансформаторами струму та/або трансформаторами напруги для основного та дублюючого лічильників відповідно до таблиці 5 Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

Рівень напруги Дублюючий лічильник активної електричної енергії Окремий ТС Окремий ТН
4 (Un > 154 кВ) так так так
3 (35 кВ ≤ Un ≤ 154 кВ) так так ні

 

Для основного та дублюючого лічильників дозволяється встановлювати відповідні вимірювальні трансформатори з окремими вторинними обмотками та спільною первинною обмоткою.

Мінімальні вимоги до класу точності засобів вимірювальної техніки (лічильників електричної енергії та вимірювальних трансформаторів), що встановлюються у вузлах обліку електричної енергії в залежності від рівня напруги в точці комерційного обліку приймаються відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії, а саме:

Рівень напруги* Приєднана потужність S (повна) / P (активна) Наявність функції інтервального обліку та дистанційного зчитування Наявність зовнішнього джерела резервного живлення для лічильника Клас точності
лічильники вимірювальні трансформатори
активна енергія реактивна енергія ТС ТН
4 понад 63МВА/50МВт так так 0,2S 2 0,2S 0,2
до 63МВА/50МВт так так C(0,5S) 2 0,2S 0,2
3 понад 63МВА/50МВт так так 0,2S 2 0,2S 0,2
до 63МВА/50МВт так так C(0,5S) 2 0,2S 0,2
2 понад 1МВА(1МВт) так так C(0,5S) 2 0,5S 0,5
від 160кВА(150кВт) до 1МВА(1МВт) так ні B(1,0) 2 0,5S 0,5
до 160кВА(150кВт) так ні B(1,0) 2 0,5S 0,5
1 понад 160кВА(150кВт) так** ні B(1,0) 2 0,5S 0,5
до 160кВА(150кВт) ні/так** ні A(2,0) 3 0,5S 0,5

 

Значення, наведені після риски дробу, застосовуються для генеруючих станцій та понижуючих підстанцій або якщо вимагається завданням вимірювання та/або умовами договору, а також при новому будівництві та/або заміні засобів вимірювальної техніки для точок комерційного обліку із середньомісячним споживанням 50 000 кВт*год та більше за місяць.

Основні вимоги до типів та функцій точок комерційного обліку приймаються відповідно до таблиці 2 Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

 

 Тип точки комерційного обліку Інтервал вимірювання Дистанційне зчитування Зберігання у внутрішній пам’яті лічильника, не менше
Межа мережі 15 хв так 3 місяців
Одиниця балансування 15 хв так 3 місяців
Одиниця генерації 60 хв так 6 місяців
Одиниця споживання
(юридичні особи 2 – 4 рівня напруги)
60 хв так 6 місяців
Одиниця споживання
(юридичні особи 1 рівня напруги)
60 хв ні/так 6 місяців
Одиниця споживання (побутові споживачі) Зональний,
інтегральний/60 хв
ні/так 6 місяців/
1 року/

 

Значення, наведені після риски дробу, застосовуються для юридичних осіб 1 рівня напруги та побутових споживачів із середньомісячним споживанням 50 000 кВт*год та більше за місяць.

Тип лічильників електричної енергії необхідно обирати з переліку рекомендованих ПрАТ «Рівнеобленерго» для об’єктів певного виду з урахуванням проектних документацій.

Відповідно до пункту 1.5.11 ПУЕ для об’єкта споживача (крім багатоквартирних житлових будинків і населених пунктів) з приєднаною потужністю 150 кВт і більше або середньомісячним споживанням електроенергії понад 50 тис. кВт • год (фактичним за попередні 12 місяців або планованим) передбачають встановлення ЛУЗОД; за наявності на об’єкті двох або більше точок обліку із сумарною приєднаною потужністю понад 150 кВт треба передбачати об’єднання ЛУЗОД в АСОЕ. 

Для забезпечення обліку електроенергії потрібно виконати наступне :

 1. Розробити технічне завдання (ТЗ) на ЛУЗОД (АСКОЕ) згідно ГОСТ 34.602-89 та направити його на погодження в ПрАТ «Рівнеобленерго».

Вихідні дані:

Перелік точок обліку: у відповідності з діючим договором на постачання електричної енергії.

(для Р>150кВт або А>50000кВт/місяць).

В ТЗ вказати принципову схему з місцями встановлення обліку та зазначенням межі балансової належності по всім об’єктам.

Алгоритм розрахунку прийняти відповідно до діючого договору на постачання електричної енергії (втрати згідно з «Методичними рекомендаціями визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах та лініях електропередавання», затвердженими Наказом  Міненерговугілля №399 від 21.06.2013 року).

Обмін даними: макети 30917, 30818 направляти на електронну скриньку за адресою rvn.ascue2@roe.vsei.ua

Віддалений доступ до первинної бази лічильника повинен бути організований по GSM модему через інтерфейс RS485 (RS232) лічильника.

Максимальне значення похибки вимірювання, %. Максимальне значення розсинхронізації часу, сек.
2,5 5
 1. Розробити техно-робочий проект на ЛУЗОД (АСКОЕ) відповідно до ГОСТ 34.602, ДСТУ Б А.2.4-4-2009, РД 34.11.114-98, РД 50-34.698 та направити його на погодження в ПрАТ «Рівнеобленерго».
 2. До дати впровадження ЛУЗОД чи АСКОЕ в промислову експлуатацію привести вторинні кола вимірювальних трансформаторів струму і напруги комерційного обліку до вимог нормативних документів України, а саме:

3.1 Надати документи (відмітка в паспорті чи сертифікат повірки), що підтверджують те, що вимірювальні трансформатори напруги та струму комерційного обліку повірені Держстандартом України по класу точності 0,5S (термін періодичної повірки ТН і ТС складає 5 років).

3.2 Надати протокол виміру акредитованою метрологічною службою (лабораторія, організація) про те, що значення потужності та значення коефіцієнта потужності вторинного  навантаження трансформаторів напруги відповідають вимогам для класу точності 0,5.

Відповідно до вимог «Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії» ОРЕ дата проведення цих вимірювань не повинна перевищувати два роки.

3.3 Надати протокол виміру акредитованою метрологічною службою (лабораторія, організація) про те, що значення потужності та значення коефіцієнта потужності вторинного  навантаження трансформаторів струму відповідають вимогам для класу точності 0,5S. Відповідно до вимог «Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії» ОРЕ дата проведення цих вимірювань не повинна перевищувати два роки.

3.4 Надати протокол виміру акредитованою метрологічною службою (лабораторія, організація) про те, що значення втрати напруги від вимірювальних трансформаторів напруги до лічильників відповідає вимогам ПУЕ і не перевищує 0,25% від номінальної напруги ТН. Відповідно до вимог «Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії» ОРЕ дата проведення цих вимірювань не повинна перевищувати два роки.

3.5 Вторинні кола обліку повинні бути виведені на окремі клеми затискачів чи секції в загальному ряді затискачів. Затискачі повинні забезпечувати замикання вторинних кіл трансформаторів струму, відключення струмових кіл та кіл напруги лічильника по кожній фазі при їх заміні чи повірці, а також включення (під’єднання) зразкового лічильника без відключення провідників і кабелів. Конструкція клем і коробок затискачів розрахункових лічильників повинна передбачати можливість їх пломбування.

3.6 Провідники до лічильників повинні відповідати вимогам ПУЕ. В провідниках до розрахункових лічильників не допускається наявність спайок.

3.7 Забезпечити закритий доступ до приладів кіл обліку з можливістю їх пломбування.

 1. На приєднаннях комерційного обліку встановити електронні лічильники, що відповідають наступним вимогам:

4.1 Лічильник електроенергії повинен бути внесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущені до застосування в Україні.

4.2 Клас точності комерційного обліку для кожного приєднання повинен визначатись у відповідності з вимогами додатку 7 до «Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії» ОРЕ.

4.3 Лічильники електричної енергії повинні забезпечувати вимірювання в прямому та зворотному напрямках активної та реактивної енергії і потужності.

4.4 Лічильники електричної енергії повинні вести архів профілю споживання і генерації активної та реактивної електричної потужності з інтеграційним періодом 15хв, 30 хв, 60хв.

4.5 Лічильники електричної енергії повинні вести журнал подій про всі випадки параметризації та не штатні ситуації. В журналі подій повинно реєструватись час початку і час закінчення однієї події.

4.6 Лічильники електричної енергії повинні мати два інтерфейси RS-485 чи RS-485 плюс RS-232, які забезпечують зчитування даних по міжнародних стандартних протоколах МЕК 62056-21(МЕК 61107) чи DLMS/COSEM. У відповідності до «Загальних технічних вимог до Автоматизованих систем комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України Додаток 7(4) Ч.ІІІ» необхідно забезпечити функціонування дублюючого каналу передачі даних і віддаленого доступу до первинної бази даних лічильника.

4.7 Лічильники електричної енергії повинні функціонувати при наявності хоча б однієї фазної чи лінійної напруги основного живлення в вимірювальних колах.

4.8 При виведенні комірок в ремонт, технічне обслуговування та при аваріях в колах ТН лічильники повинні забезпечувати безперервний обмін даними з АСКОЕ споживачів ПрАТ «Рівнеобленерго». Для цього на приєднаннях з напругою вище 0,4 кВ лічильники електричної енергії повинен мати резервне живлення від зовнішніх джерел, і яке повинно відповідати наступним вимогам:

а) При відключенні основного живлення від вимірювальних кіл лічильники повинні переходити на резервне живлення автоматично.

Примітка: При не виконанні даного пункту підприємство повинно погодити з ПрАТ «Рівнеобленерго» регламент дій персоналу по ручному переведенню лічильників на резервне живлення, та час реакції персоналу при аварійному відключенні.

б) При встановленні на одній підстанції лічильників на двох і більше приєднаннях рекомендується застосовувати лічильники з гальванічною розв’язкою кіл резервного живлення та вимірювальних кіл.

Примітка: При не виконанні даного пункту при підключенні до одного джерела резервного живлення декілька лічильників підприємство повинно на кожний лічильник встановити додаткові пристрої (трансформатори) гальванічної розв’язки.

4.9 Лічильники електричної енергії повинні мати можливість зовнішньої синхронізації внутрішнього календарного таймера.

4.10 Лічильники електричної енергії повинні забезпечувати автоматичне переведення внутрішнього годинника при зміні сезонів «літо» і «зима», а саме :

а) Переведення внутрішнього годинника лічильника при зміні сезонів «літо»-«зима»  повинно проводитись відповідно до діючої постанови КМУ №509 від 13.05.96 р., в якому вказано «Запровадити на території Україні такий порядок обчислення часу : другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на годину назад».

б) Лічильники електричної енергії повинні автоматично підтримувати заданий розклад переведення часу внутрішніх лічильників при зміні сезонів «літо»-«зима» кожний наступний рік (тобто без додаткового програмування розкладу кожний рік).

Примітка: У випадку не виконання вимоги даного пункту підприємство сплачує всі витрати пов’язані з кожним перепрограмуванням лічильника.

в) Переведення внутрішнього годинника лічильника при зміні сезонів «літо»-«зима» не повинно вносити зміни (зсув) міток в архівних даних профілю навантаження та іншій архівній пам’яті лічильника.

4.11 Перелік лічильників електричної енергії, рекомендовані для використання при побудові ЛУЗОД (АСКОЕ) і задовольняють вимоги вказані вище по тексту: SL7000, ACE6000, MTX1, MTX3 та NIK2307.

5.На підстанціях встановити каналоутворююче обладнання, що відповідає наступним вимогам:

5.1 Каналоутворююче обладнання на підстанціях повинно забезпечувати для ПрАТ «Рівнеобленерго» прямий доступ для зчитування даних безпосередньо з лічильників через канали мережі GSM (з використанням GPRS, EDGE каналу, також рекомендовано встановлювати модеми з вбудованим стеком TCP/IP).

5.2 На лініях зв’язку мережі GSM комунікаційне обладнання повинно мати захист від «зависання» модему на лінії, який забезпечує рестарт та ініціалізацію модему кожної доби.

5.3 Лічильники електричної енергії повинні підключатись до комунікаційного обладнання (модему) через цифровий інтерфейс RS-485 чи RS-232 екранованим кабелем, який заземляється тільки з одного боку (на боці модему).

5.4 При використанні конверторів RS-232/RS-485 для підключення модему до шини даних RS-485 необхідно використовувати конвертори з гальванічною (оптичною) розв’язкою на боці інтерфейсу RS-485.

5.5 Комунікаційне обладнання (модеми, конвертори, блоки живлення) повинні мати промислове виконання (температурний діапазон експлуатації та електромагнітну сумісність).

 1. Програмно-апаратні засоби АСКОЕ верхнього рівня повинні відповідати наступним вимогам:

6.1 Верхній рівень АСКОЕ повинен мати синхронізацію з сервером точного часу і забезпечувати підтримку системного часу з точністю ±5 сек. за  добу.

6.2 Спеціалізоване програмне забезпечення повинно підтримувати коректну роботу, зберігання і передачу даних, сформованих при переведенні часу при змінах сезонів «зима»/«літо».

6.3 Спеціалізоване програмне забезпечення повинно щодобово автоматично формувати дані по всім приєднанням комерційного обліку за попередню операційну добу по макету 30917    (не оброблені первинні дані 30-ти хв. профілю навантаження) і 30818 (фактичні показники регістрів лічильників з наростаючим підсумком в сумі та по тарифам на 24:00 по київському часу) і до 01:00 по київському часу кожну добу відправляти їх на електронну адресу в ПрАТ «Рівнеобленерго». Формат, зміст і регламент передачі даних по макетах надається на етапі погодження технічного завдання на АСКОЕ. Макети повинні підтримувати формати при змінах сезонів «зима»/«літо».

 1. Вимоги до прийняття ЛУЗОД (АСКОЕ) в експлуатацію:

7.1 Приймання ЛУЗОД (АСКОЕ) в дослідну та промислову експлуатацію повинне проходити у відповідності до ГОСТ 34.602-89.

7.2  Приймання ЛУЗОД (АСКОЕ) в промислову експлуатацію проводиться комісією до складу якої входить представник ПрАТ «Рівнеобленерго».

7.3 Обов’язковими умовами для прийняття ЛУЗОД (АСКОЕ) підприємства в промислову експлуатацію є:

7.3.1 Організація зв’язку повинна забезпечувати можливість серверу АСКОЕ споживачів ПрАТ «Рівнеобленерго» зчитувати дані безпосередньо з кожного лічильника АСКОЕ підприємства.

Рекомендації щодо організації обліку електричної енергії споживачів в мережах ПрАТ «Рівнеобленерго» (далі – Рекомендації) розроблено на підставі таких нормативно-технічних документів:

 • Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №311;
 • Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312;
 • Кодекс систем розподілу, затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310;
 • Правила улаштування електроустановок, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 20.06.2018 №469;
 • Порядок продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію з альтернативних джерел енергії об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затверджений постановою НКРЕКП від 27.02.2014 №170;
 • Порядок комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), затверджений постановою НКРЕКП від 04.04.2017 №472;
 • ДСТУ 5003.1:2008 «Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Загальні положення»;
 • ДСТУ 5003.2:2008 «Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Терміни та визначення понять»;
 • ДСТУ 5003.3-1:2008 «Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Структура, функції та види забезпечення. Загальні положення»;
 • ДСТУ 5003.4-1:2008 «Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Забезпечення сумісності. Загальні положення»;
 • ГОСТ 24.701-86 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения»;
 • РМУ 010-2003 «Рекомендація. Метрологія. Вимірювальні інформаційні системи та автоматизовані системи керування технологічними процесами. Типова програма та методика метрологічної атестації. Вимоги до побудови та змісту»;
 • РМУ 012-2003 «Рекомендації. Метрологія. Вимірювальні інформаційні системи та автоматизовані системи керування технологічними процесами. Типова програма та методика метрологічної атестації обчислювальних компонентів»;
 • РМУ 013-2004 «Рекомендації. Метрологія. Вимірювальні інформаційні системи та автоматизовані системи керування технологічними процесами. Методика аналізу стану метрологічного забезпечення».
Рекомендації по влаштуванню вузла обліку для виробників з відновлювальних джерел

            Рекомендації по влаштуванню обліку для виробників з відновлювальних          джерел енергії

 1. Комерційний облік виробників з відновлювальних джерел енергії організовується в такий спосіб, щоб забезпечити роздільне визначення обсягів виробленої, спожитої на власні та господарські потреби та відпущеної електричної енергії в мережу кожним блоком та електростанцією в цілому.
 2. Вузли обліку електроенергії для виробників з відновлювальних джерел енергії необхідно встановлювати відповідно до п. 4 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії, зокрема, на:
 • кожній окремій генеруючій установці;
 • групі генеруючих установок у разі невстановлення на кожній з них окремих лічильників комерційного обліку;
 • кожній установці виробника за «зеленим тарифом», для якої застосовується окремий коефіцієнт «зеленого тарифу»;
 • у кожній точці приєднання електроустановок власних потреб СЕС, які приєднані до зовнішніх електричних мереж і не мають з’єднання з технологічними електричними мережами СЕС.
 1. Для комерційного обліку електроенергії виробників з відновлювальних джерел енергії (юридичних осіб) необхідно застосовувати лічильники, оснащені модулем резервного живлення при зникненні напруги.
 2. Для комерційного обліку електроенергії виробників з відновлювальних джерел енергії (приватних домогосподарств) необхідно застосовувати електронні інтервальні лічильники електричної енергії з функцією вимірювання реактивної складової електричної енергії, оснащені інтерфейсом RS-485 з влаштуванням автоматизованої системи збору даних, яка забезпечує передачу даних обліку до ПрАТ «Рівнеобленерго».
 3. Рекомендовані типи лічильників електричної енергії (конкретна модифікація обирається з урахуванням розрахункових параметрів струмоприймачів одиниці споживання).

Згідно п.5.2.10; п.5.2.11; п.5.2.12. Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №311 зі змінами і доповненнями (у редакції постанови НКРЕКП  від 20.03.2020р. №716)

Рекомендовані марки лічильників електричної енергії, а саме конкретна модифікація обирається з урахуванням розрахункових параметрів струмоприймачів одиниці споживання індивідуально до кожного випадку та проектного рішення.

Під час купівлі засобу вимірювальної техніки споживач повинен керуватися рекомендаціями  ПрАТ «Рівнеобленерго», або вашого  постачальника послуг комерційного обліку щодо технічних характеристик такого засобу вимірювальної техніки. Якщо проектні рішення улаштування вузла обліку передбачають дистанційне зняття даних показів, споживач має узгодити з постачальником послуг комерційного обліку тип лічильника електричної енергії. (п. 2.3.8. Правила роздрібного ринку електричної енергії).

Рекомендації по влаштуванню вузла обліку для побутових споживачів

Рекомендації по влаштуванню вузла обліку для побутових споживачів

Прилади обліку для розрахунків між ПрАТ «Рівнеобленерго» та споживачем електроенергії (прилади розрахункового обліку) встановлюються на межі балансової належності, або в точках, найменш віддалених від цієї межі (за умови обґрунтування проектом).

У разі приєднання нових об’єктів до діючих електроустановок споживачів, підключення слід виконувати виключно після приладів обліку основного споживача. У разі відсутності приладів обліку на вводах електроустановки основного споживача, слід передбачити їх встановлення.

На ТП, які належать споживачу, прилади розрахункового обліку повинні встановлюватися на вводах 0,4 кВ силових трансформаторів. При цьому підключення шаф власних потреб ТП слід виконувати після приладів розрахункового обліку.

У разі встановлення межі балансової належності на накінечниках кабелів 0,4 кВ живлення ввідно-розподільчих пунктів об’єкту в ТП (РП), що перебуває на балансі ПрАТ «Рівнеобленерго», прилади розрахункового обліку встановлюються в ТП (РП) на кабелях живлення об’єктів.

У разі підключення нових об’єктів до ГРЩ (ВРП) житлових будинків (нежитлових будівель), які не обладнані приладами загального розрахункового обліку, необхідно передбачати встановлення приладів обліку на вводах таких ГРЩ (ВРП). При цьому прилади обліку власників ГРЩ (ВРП) та нових об’єктів слід розташовувати в електрощитових будинків (будівель).

У разі виконання підключення нових об’єктів СІП відпайкою від ПЛІ-0,4 кВ (видимий ввід) прилади розрахункового обліку необхідно розташовувати ззовні будівель (на фасаді, на огорожі, на опорі тощо).

Тип приладів розрахункового обліку необхідно обирати з переліку рекомендованих  ПрАТ «Рівнеобленерго» для об’єктів певного виду з урахуванням проектої документації.

Засоби обліку мають бути встановлені таким чином, щоб для контролю за обсягом споживання електричної енергії забезпечити технічну можливість безперешкодного доступу до засобів обліку відповідальних працівників ПрАТ «Рівнеобленерго».

У разі встановлення приладів розрахункового обліку всередині приміщення споживача, необхідно застосовувати лічильники з фіксацією дії постійного або змінного магнітного поля та електромагнітного поля.

У разі приєднання нових об’єктів споживачів до РУ-10 кВ підстанцій 110-35 кВ або РП ПрАТ «Рівнеобленерго» прилади обліку (розрахункового або технічного відповідно до межі балансової належноості) мають бути забезпечені системами дистанційного збору даних (ЛУЗОД/АСКОЕ) та встановлюватися в РУ-10 кВ підстанцій 110-35 кВ або РП на лінійних приєднаннях 10 кВ в бік нового об’єкта.

У разі спорудження (реконструкції) РП в мережі ПрАТ «Рівнеобленерго», прилади обліку електричної енергії (розрахункового або технічного відповідно до межі балансової належності) мають бути забезпечені системами дистанційного збору даних (ЛУЗОД/АСКОЕ) та встановлюватися на усіх приєднаннях 10 кВ, а також в шафах власних потреб РП (у разі їх наявності). На трансформаторах власних потреб РП прилади обліку допускається встановлювати на стороні 0,4 кВ.

У разі спорудження (реконструкції в частині заміни силових трансформаторів) ТП в мережі ПрАТ «Рівнеобленерго», прилади обліку електричної енергії (розрахункового або технічного відповідно до межі балансової належності) мають бути забезпечені системами дистанційного збору даних (ЛУЗОД/АСКОЕ) та встановлюватися на вводах 0,4 кВ силових трансформаторів, а також в шафах власних потреб ТП.

У разі спорудження (реконструкції) підстанцій 110-35 кВ, які належать споживачу, прилади розрахункового обліку мають бути забезпечені системами дистанційного збору даних (ЛУЗОД/АСКОЕ) та встановлюватися на усіх приєднаннях 110-35-10 кВ, а також на трансформаторах власних потреб.

На РП, які належать споживачу, прилади розрахункового обліку мають бути забезпечені системами дистанційного збору даних (ЛУЗОД/АСКОЕ) та встановлюватися на усіх приєднаннях 10 кВ, а також в шафах власних потреб РП (у разі їх наявності). На трансформаторах власних потреб РП прилади обліку допускається встановлювати на стороні 0,4 кВ.

На базі лічильників з передачею даних передбачити встановлення системи ЛУЗОД/АСКОЕ з можливістю передачі інформації до ПрАТ «Рівнеобленерго».

 1. 1. Об’єкти непобутових споживачів з максимальним розрахунковим навантаженням електроустановок до 16 кВт

1.1. Для розрахункового обліку електричної енергії об’єктів непобутових споживачів з максимальним розрахунковим навантаженням електроустановок до 16 кВт допускається застосовувати прилади обліку без функції вимірювання реактивної складової електричної енергії.

1.2. Рекомендовані типи лічильників електричної енергії (конкретна модифікація обирається з урахуванням розрахункових параметрів струмоприймачів одиниці споживання):

Згідно п.5.2.10; п.5.2.11; п.5.2.12. Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №311 зі змінами і доповненнями (у редакції постанови НКРЕКП  від 20.03.2020р. №716)

Рекомендовані марки лічильників електричної енергії, а саме конкретна модифікація обирається з урахуванням розрахункових параметрів струмоприймачів одиниці споживання індивідуально до кожного випадку та проектного рішення.

Під час купівлі засобу вимірювальної техніки споживач повинен керуватися рекомендаціями  ПрАТ «Рівнеобленерго», або вашого  постачальника послуг комерційного обліку щодо технічних характеристик такого засобу вимірювальної техніки. Якщо проектні рішення улаштування вузла обліку передбачають дистанційне зняття даних показів, споживач має узгодити з постачальником послуг комерційного обліку тип лічильника електричної енергії. (п. 2.3.8. Правила роздрібного ринку електричної енергії).

 1. Об’єкти непобутових споживачів з максимальним розрахунковим навантаженням електроустановок від 16 кВт і більше

2.1. Для розрахункового обліку електричної енергії об’єктів непобутових споживачів з максимальним розрахунковим навантаженням електроустановок від 16 кВт і більше необхідно застосовувати прилади обліку з функцією дистанційного збору даних з усіх лічильників електроенергії з можливістю передачі інформації до ПрАТ «Рівнеобленерго», в тому числі до білінгових систем (передбачається вимірювання реактивної складової електричної енергії).

2.2. У якості розрахункових лічильників встановлюються інтервальні лічильники з можливістю їх інтеграції в АСКОЕ споживачів ПрАТ «Рівнеобленерго».

2.3. В кожній точці розрахункового обліку, де перетікання електроенергії можливо у двох напрямках, повинен бути забезпечений облік активної електроенергії у кожному напрямку та реактивної електроенергії за чотирма квадрантами.

2.4. Для влаштування автоматизованої системи збору даних лічильників електричної енергії необхідно застосовувати GSM/GPRS-модеми.

2.5. У разі улаштування АСКОЕ необхідно застосовувати лічильники, обладнані двома незалежними інтерфейсами для ПрАТ «Рівнеобленерго».

2.6. Канали зв’язку між ЛУЗОД (АСКОЕ) споживача та АСКОЕ ПрАТ «Рівнеобленерго» мають задовольняти таким вимогам:

 • забезпечувати прямий інформаційний доступ до первинної бази даних лічильників споживача;
 • комунікаційне обладнання має встановлюватись на кожному з територіально-відокремленому об’єкті споживача.

2.7. Проектна документація на створення автоматизованих систем збору даних лічильників електричної енергії у частині вимог до вузлів обліку електричної енергії та інформаційної взаємодії узгоджується з ПрАТ «Рівнеобленерго».

2.8. Рекомендовані типи лічильників електричної енергії (конкретна модифікація обирається з урахуванням розрахункових параметрів струмоприймачів одиниці споживання):

Згідно п.5.2.10; п.5.2.11; п.5.2.12. Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №311 зі змінами і доповненнями (у редакції постанови НКРЕКП  від 20.03.2020р. №716)

Рекомендовані марки лічильників електричної енергії, а саме конкретна модифікація обирається з урахуванням розрахункових параметрів струмоприймачів одиниці споживання індивідуально до кожного випадку та проектного рішення.

Під час купівлі засобу вимірювальної техніки споживач повинен керуватися рекомендаціями  ПрАТ «Рівнеобленерго», або вашого  постачальника послуг комерційного обліку щодо технічних характеристик такого засобу вимірювальної техніки. Якщо проектні рішення улаштування вузла обліку передбачають дистанційне зняття даних показів, споживач має узгодити з постачальником послуг комерційного обліку тип лічильника електричної енергії. (п. 2.3.8. Правила роздрібного ринку електричної енергії).

Рекомендації по влаштуванню вузла обліку для юридичних споживачів

Рекомендації по влаштуванню вузла обліку для юридичних споживачів

Прилади обліку для розрахунків між ПрАТ «Рівнеобленерго» та споживачем електроенергії (прилади розрахункового обліку) встановлюються на межі балансової належності, або в точках, найменш віддалених від цієї межі (за умови обґрунтування проектом).

У разі приєднання нових об’єктів до діючих електроустановок споживачів, підключення слід виконувати виключно після приладів обліку основного споживача. У разі відсутності приладів обліку на вводах електроустановки основного споживача, слід передбачити їх встановлення.

На ТП, які належать споживачу, прилади розрахункового обліку повинні встановлюватися на вводах 0,4 кВ силових трансформаторів. При цьому підключення шаф власних потреб ТП слід виконувати після приладів розрахункового обліку.

У разі встановлення межі балансової належності на накінечниках кабелів 0,4 кВ живлення ввідно-розподільчих пунктів об’єкту в ТП (РП), що перебуває на балансі ПрАТ «Рівнеобленерго», прилади розрахункового обліку встановлюються в ТП (РП) на кабелях живлення об’єктів.

У разі підключення нових об’єктів до ГРЩ (ВРП) житлових будинків (нежитлових будівель), які не обладнані приладами загального розрахункового обліку, необхідно передбачати встановлення приладів обліку на вводах таких ГРЩ (ВРП). При цьому прилади обліку власників ГРЩ (ВРП) та нових об’єктів слід розташовувати в електрощитових будинків (будівель).

У разі виконання підключення нових об’єктів СІП відпайкою від ПЛІ-0,4 кВ (видимий ввід) прилади розрахункового обліку необхідно розташовувати ззовні будівель (на фасаді, на огорожі, на опорі тощо).

Тип приладів розрахункового обліку необхідно обирати з переліку рекомендованих  ПрАТ «Рівнеобленерго» для об’єктів певного виду з урахуванням проектої документації.

Засоби обліку мають бути встановлені таким чином, щоб для контролю за обсягом споживання електричної енергії забезпечити технічну можливість безперешкодного доступу до засобів обліку відповідальних працівників ПрАТ «Рівнеобленерго».

У разі встановлення приладів розрахункового обліку всередині приміщення споживача, необхідно застосовувати лічильники з фіксацією дії постійного або змінного магнітного поля та електромагнітного поля.

У разі приєднання нових об’єктів споживачів до РУ-10 кВ підстанцій 110-35 кВ або РП ПрАТ «Рівнеобленерго» прилади обліку (розрахункового або технічного відповідно до межі балансової належноості) мають бути забезпечені системами дистанційного збору даних (ЛУЗОД/АСКОЕ) та встановлюватися в РУ-10 кВ підстанцій 110-35 кВ або РП на лінійних приєднаннях 10 кВ в бік нового об’єкта.

У разі спорудження (реконструкції) РП в мережі ПрАТ «Рівнеобленерго», прилади обліку електричної енергії (розрахункового або технічного відповідно до межі балансової належності) мають бути забезпечені системами дистанційного збору даних (ЛУЗОД/АСКОЕ) та встановлюватися на усіх приєднаннях 10 кВ, а також в шафах власних потреб РП (у разі їх наявності). На трансформаторах власних потреб РП прилади обліку допускається встановлювати на стороні 0,4 кВ.

У разі спорудження (реконструкції в частині заміни силових трансформаторів) ТП в мережі ПрАТ «Рівнеобленерго», прилади обліку електричної енергії (розрахункового або технічного відповідно до межі балансової належності) мають бути забезпечені системами дистанційного збору даних (ЛУЗОД/АСКОЕ) та встановлюватися на вводах 0,4 кВ силових трансформаторів, а також в шафах власних потреб ТП.

У разі спорудження (реконструкції) підстанцій 110-35 кВ, які належать споживачу, прилади розрахункового обліку мають бути забезпечені системами дистанційного збору даних (ЛУЗОД/АСКОЕ) та встановлюватися на усіх приєднаннях 110-35-10 кВ, а також на трансформаторах власних потреб.

На РП, які належать споживачу, прилади розрахункового обліку мають бути забезпечені системами дистанційного збору даних (ЛУЗОД/АСКОЕ) та встановлюватися на усіх приєднаннях 10 кВ, а також в шафах власних потреб РП (у разі їх наявності). На трансформаторах власних потреб РП прилади обліку допускається встановлювати на стороні 0,4 кВ.

На базі лічильників з передачею даних передбачити встановлення системи ЛУЗОД/АСКОЕ з можливістю передачі інформації до ПрАТ «Рівнеобленерго».

 1. 1. Об’єкти непобутових споживачів з максимальним розрахунковим навантаженням електроустановок до 16 кВт

1.1. Для розрахункового обліку електричної енергії об’єктів непобутових споживачів з максимальним розрахунковим навантаженням електроустановок до 16 кВт допускається застосовувати прилади обліку без функції вимірювання реактивної складової електричної енергії.

1.2. Рекомендовані типи лічильників електричної енергії (конкретна модифікація обирається з урахуванням розрахункових параметрів струмоприймачів одиниці споживання):

Згідно п.5.2.10; п.5.2.11; п.5.2.12. Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №311 зі змінами і доповненнями (у редакції постанови НКРЕКП  від 20.03.2020р. №716)

Рекомендовані марки лічильників електричної енергії, а саме конкретна модифікація обирається з урахуванням розрахункових параметрів струмоприймачів одиниці споживання індивідуально до кожного випадку та проектного рішення.

 1. Під час купівлі засобу вимірювальної техніки споживач повинен керуватися рекомендаціями  ПрАТ «Рівнеобленерго», або вашого  постачальника послуг комерційного обліку щодо технічних характеристик такого засобу вимірювальної техніки. Якщо проектні рішення улаштування вузла обліку передбачають дистанційне зняття даних показів, споживач має узгодити з постачальником послуг комерційного обліку тип лічильника електричної енергії. (п. 2.3.8. Правила роздрібного ринку електричної енергії).2. Об’єкти непобутових споживачів з максимальним розрахунковим навантаженням електроустановок від 16 кВт і більше

2.1. Для розрахункового обліку електричної енергії об’єктів непобутових споживачів з максимальним розрахунковим навантаженням електроустановок від 16 кВт і більше необхідно застосовувати прилади обліку з функцією дистанційного збору даних з усіх лічильників електроенергії з можливістю передачі інформації до ПрАТ «Рівнеобленерго», в тому числі до білінгових систем (передбачається вимірювання реактивної складової електричної енергії).

2.2. У якості розрахункових лічильників встановлюються інтервальні лічильники з можливістю їх інтеграції в АСКОЕ споживачів ПрАТ «Рівнеобленерго».

2.3. В кожній точці розрахункового обліку, де перетікання електроенергії можливо у двох напрямках, повинен бути забезпечений облік активної електроенергії у кожному напрямку та реактивної електроенергії за чотирма квадрантами.

2.4. Для влаштування автоматизованої системи збору даних лічильників електричної енергії необхідно застосовувати GSM/GPRS-модеми.

2.5. У разі улаштування АСКОЕ необхідно застосовувати лічильники, обладнані двома незалежними інтерфейсами для ПрАТ «Рівнеобленерго».

2.6. Канали зв’язку між ЛУЗОД (АСКОЕ) споживача та АСКОЕ ПрАТ «Рівнеобленерго» мають задовольняти таким вимогам:

 • забезпечувати прямий інформаційний доступ до первинної бази даних лічильників споживача;
 • комунікаційне обладнання має встановлюватись на кожному з територіально-відокремленому об’єкті споживача.

2.7. Проектна документація на створення автоматизованих систем збору даних лічильників електричної енергії у частині вимог до вузлів обліку електричної енергії та інформаційної взаємодії узгоджується з ПрАТ «Рівнеобленерго».

2.8. Рекомендовані типи лічильників електричної енергії (конкретна модифікація обирається з урахуванням розрахункових параметрів струмоприймачів одиниці споживання):

Згідно п.5.2.10; п.5.2.11; п.5.2.12. Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №311 зі змінами і доповненнями (у редакції постанови НКРЕКП  від 20.03.2020р. №716)

Рекомендовані марки лічильників електричної енергії, а саме конкретна модифікація обирається з урахуванням розрахункових параметрів струмоприймачів одиниці споживання індивідуально до кожного випадку та проектного рішення.

Під час купівлі засобу вимірювальної техніки споживач повинен керуватися рекомендаціями  ПрАТ «Рівнеобленерго», або вашого  постачальника послуг комерційного обліку щодо технічних характеристик такого засобу вимірювальної техніки. Якщо проектні рішення улаштування вузла обліку передбачають дистанційне зняття даних показів, споживач має узгодити з постачальником послуг комерційного обліку тип лічильника електричної енергії. (п. 2.3.8. Правила роздрібного ринку електричної енергії).

Перейти до вмісту
Copy link
Powered by Social Snap