Проведіть вліво, щоб Закрити
Шановний побутовий споживачу!

Для економії свого часу та коштів,
ПЕРЕДАЙТЕ ПОКАЗИ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ НА ОСТАННІЙ ДЕНЬ МІСЯЦЯ
та сплачуйте за фактично спожиту електричну енергію

1. Мобільний додаток VIBER-БОТ
2. "Особистий кабінет споживача"
3. SMS-повідомлення з мобільного телефону на будь-який з номерів:
(067) 239-54-30
(067) 620-44-11
(050) 490-44-11
(093) 320-44-11
4. КОЛ-ЦЕНТР ПрАТ”Рівнеобленерго” на номер
(0362) 69-42-98, (0362) 69-42-79
(067) 620-44-11
(050) 490-44-11
(093) 320-44-11
5. Лист на електронну пошту
Увага! Коронавірус!

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Рівнеобленерго

Енергетична компанія України

Приєднання до електромереж

Умови приєднання до системи розподілу. Подання заяви про приєднання

Згідно розділу IV. Порядоку приєднання до систем розподілу КСР

ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог розділу 4 Кодексу систем розподілу, затвердженому Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 310 та  Постанов зі змінами (Постанова НКРЕКП від 03.12.2019р. №2595 та Постанова НКРЕКП від 24.06.2020р. №1209).

Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою (додаток 1, додаток 2 до Кодексу системи розподілу).

Для отримання проєкту договору про приєднання замовник звертається до Товариства та/або районів електричних мереж (далі – РЕМ) за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності.

Заява про приєднання разом з копіями доданих до неї  документів подається замовником особисто або через уповноваженого належним чином представника, або  надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути  надіслана в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку на електронну поштову адресу CS@roe.vsei.ua.

До заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються:

 • копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 або 1:200) із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);
 • копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об’єктом або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • копія паспорту або належним чином оформлена довіреність чи інший документ  на право укладати договір про приєднання, а також подання та отримання документів;
 • ТЕО (за наявності).
 • інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки.

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об’єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються:

 • копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом архітектури або право власності чи користування частиною об’єкта архітектури (дах, фасад);
 • копія ситуаційного плану із зазначенням прогнозної точки приєднання;
 • лист погодження від власника об’єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об’єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція.

Замовник – юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі – ПДВ).

Замовник – фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті – серія та номер паспорта)

Заява про приєднання електроустановки певної потужності є типовою та затверджена Кодексом.

У разі коли об’єкт (земельна ділянка) замовника перебуває у спільній сумісній власності (користуванні) декількох осіб, Товариство та/або РЕМ укладає договір про приєднання з одним із співвласників (користувачів) за умови наявності письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів).

Отримати бланк заяви про приєднання. Електронна подача заяви

З усіх питань щодо приєднання звертатися по телефону: +380362-69-42-07,+38067-360-26-18

Графік роботи «Єдиного вікна»

Пн. – Чт.  з 8.00 – 17.15, перерва на обід 12.00-13.00;

Пт. з 8.00 – 16.00, перерва на обід 12.00-13.00.

Робота з замовниками (консультація, приймання документів), Пн. – Пт. 9-00 – 15-00.

Єдине вікно знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 71.

Процедура надання послуги з приєднання передбачає:

 • визначення типу приєднання залежно від відстані та величини потужності. Відстань визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок замовника до найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах(повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт), що збігається зі ступенем напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі недосягнення згоди щодо визначення типу приєднання сторони, у тому числі разом з представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;
 • визначення типу приєднання по відстані та величині потужності. Відстань визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок Замовника до місця забезпечення потужності ступеня напруги 0,4 – 20 кВ, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок Замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі незгоди Замовника із визначенням типу приєднання як нестандартного сторони мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;
 • підготовку і видачу Замовнику договору про приєднання, підписаного ОСР, технічних умов на приєднання та розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж (додаток 7), які є невід’ємним додатком до цього договору;
 • підписання договору про приєднання Замовником;
 • реєстрацію ОСР підписаного двома сторонами договору про приєднання;
 • оплату Замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;
 • підготовку ОСР проєкту зовнішнього електрозабезпечення;
 • подання Замовником розробленої ним проєктної документації на погодження ОСР щодо її відповідності вимогам технічних умов;
 • виконання ОСР будівельних робіт у мережі від точки забезпечення потужності до точки приєднання Замовника;
 • улаштування вузла (вузлів) вимірювання, яке виконує ОСР або незалежний постачальник послуги комерційного обліку за вибором Замовника;
 • подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок Замовника (на контактні з’єднання електричних мереж (межа балансової належності));
 • підписання акта надання послуги про приєднання сторонами договору.
Кабінет приєднань

Для відслідковування стану Вашого процесу реалізації приєднання, можете скористатись особистим кабінетом Кабінет реалізації приєднання

Нормативно-правові акти

Приєднання до електричних мереж ПрАТ «Рівнеобленерго» проводиться згідно:

 • Кодексу системи розподілу зі змінами, затверджений постановою НКРЕКП від 06.2020р №1209 (далі – Кодекс)

http://www.nerc.gov.ua/?id=52584

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1209874-20#Text

 • Закону України “Про ринок електричної енергії”;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19

 • Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” із змінами і доповненнями;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17

 • Кодексу системи розподілу зі змінами, затверджений постановою НКРЕКП від 03.12.2019р №2595 (далі – Кодекс)

https://www.nerc.gov.ua/?id=46565

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2595874-19

 • Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18.12.2019р. №1965.

http://www.nerc.gov.ua/?id=37446

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1965874-18

Стандартне приєднання

ОСР надає послугу зі стандартного приєднання відповідно до умов договору про стандартне приєднання.

Стандартне приєднання – приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:

 • перший ступінь – до 16 кВт включно;
 • другий ступінь – від 16 кВт до 50 кВт включно.

Послуга зі стандартного приєднання передбачає виконання комплексу робіт, а саме:

 • розроблення технічних умов, включаючи вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку;
 • підготовку технічного завдання на проєктування;
 • розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника);
 • здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики;
 • перевірка та погодження ОСР проєктної документації замовника на відповідність вимогам технічних умов у частині вибору параметрів електричного обладнання на станційному об’єкті (трансформаторна підстанція) замовника та узгодження електричних мереж замовника із електричними мережами ОСР на напрузі приєднання 6 кВ та вище;
 • виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

Послуга зі стандартного приєднання не включає послугу з влаштування комерційного обліку електричної енергії.

Технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією).

Отримати бланк заяви про приєднання. Електронна подача заяви

ставки стандартного приєднання 2021р
Нестандартне приєднання

ОСР надає послугу з нестандартного приєднання “під ключ” або нестандартного приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником відповідно до умов договору про нестандартне приєднання.

Нестандартне приєднання – приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання (розрахунковою потужністю більше 50 кВт, числовим значенням відстані від точки приєднання до точки забезпечення потужності, яке перевищує встановлене законодавством граничне значення (300 м по прямій лінії), приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР (Оператор системи розподілу ПрАТ “Рівнеобленерго”).

Послуга з нестандартного приєднання “під ключ” передбачає виконання комплексу робіт, що відповідає стандартному приєднанню, а саме:

 • розроблення технічних умов, включаючи вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку;
 • підготовку технічного завдання на проєктування;
 • розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника);
 • здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики;
 • перевірка та погодження ОСР проєктної документації замовника на відповідність вимогам технічних умов у частині вибору параметрів електричного обладнання на станційному об’єкті (трансформаторна підстанція) замовника та узгодження електричних мереж замовника із електричними мережами ОСР на напрузі приєднання 6 кВ та вище;
 • виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

Комплекс робіт, що виконується ОСР з нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання, відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою з урахуванням наступного:

 • проєктування лінійної частини приєднання вилучається з обсягу робіт, що виконуються ОСР;
 • замовник розробляє, узгоджує з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проєктну документацію на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та передає її ОСР у 4 примірниках для виконання ним зобов’язань за договором про приєднання до електричних мереж;
 • замовник здійснює заходи щодо відведення на користь ОСР земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.

Приєднання генеруючих потужностей вище 20 МВт здійснюється на підставі ТЕО вибору схеми приєднання, що має визначати доцільність приєднання до електричних мереж ОСР або ОСП. ТЕО розробляється за рахунок замовника, вихідні дані для розробки ТЕО надаються ОСР або ОСП безкоштовно протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення замовника.

Послуга з нестандартного приєднання не включає послугу з влаштування комерційного обліку електричної енергії.

Технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про нестандартне приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання, та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП.

Отримати бланк заяви про приєднання. Електронна подача заяви

Ставки нестандартного приєднання 2021р
Порядок розгляду ПКД НП

Порядок розгляду проєктно-кошторисної документації на електричні мережі лінійної частини нестандартного приєднання.

Замовник звертається до «Єдиного вікна» ПрАТ “Рівнеобленерго” із заявою щодо розгляду та погодження проєктно-кошторисної документації на електричні мережі лінійної частини нестандартного приєднання – 4 екземпляри проєктної документації та кошторис в друкованому вигляді.

Строк розгляду проєктної документації складає 15 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання, а у разі необхідності узгодження з іншими операторами системи розподілу – 30 робочих днів.

Узгодження проєктної документації ПрАТ «Рівнеобленерго» здійснюється безоплатно.

Після розгляду проєктної документації Замовнику надається технічне рішення про погодження проєктної документації на фірмовому бланку.

Строк доопрацювання проєктно-кошторисної документації  Замовником – 30 робочих днів з дня отримання зауважень до неї. Замовник може продовжити строк доопрацювання проєктної документації шляхом письмового повідомлення ПрАТ “Рівнеобленерго”, направленого не пізніше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку доопрацювання.

Доопрацьована проєктно-кошторисна документація підлягає повторному погодженню у строки, зазначені вище.

При необхідності відведення земельних ділянок під об’єкти лінійної частини приєднання Замовник здійснює заходи, щодо відведення на користь ОСР земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.

Порядок розгляду ПКД СП

Порядок розгляду проєктно-кошторисної документації на електричні мережі стандартного приєднання.

Замовник звертається до «Єдиного вікна» ПрАТ “Рівнеобленерго” із заявою щодо розгляду та погодження проєктно-кошторисної документації на відповідність вимогам технічних умов у частині вибору параметрів електричного обладнання на станційному об’єкті (трансформаторна підстанція) замовника та узгодження електричних мереж замовника із електричними мережами ОСР на напрузі приєднання 6 кВ та вище – 1 екземпляр проєкту в паперовому вигляді.

Строк розгляду проєктної документації складає 15 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання, а у разі необхідності узгодження з іншими операторами системи розподілу – 30 робочих днів.

Узгодження проєктної документації ПрАТ «Рівнеобленерго» здійснюється безоплатно.

Після розгляду проєктної документації Замовнику надається технічне рішення про погодження проєктної документації на фірмовому бланку.

Строк доопрацювання проєктно-кошторисної документації  Замовником – 30 робочих днів з дня отримання зауважень до неї. Замовник може продовжити строк доопрацювання проєктної документації шляхом письмового повідомлення ПрАТ “Рівнеобленерго”, направленого не пізніше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку доопрацювання.

Доопрацьована проєктно-кошторисна документація підлягає повторному погодженню у строки, зазначені вище.

Порядок розгляду ТЕО

Порядок розгляду ТЕО вибору схеми приєднання.

Замовник звертається до «Єдиного вікна» ПрАТ “Рівнеобленерго” із заявою щодо розгляду та погодження ТЕО вибору схеми приєднання при проєктуванні лінійної частини нестандартного приєднання або ТЕО вибору схеми приєднання генеруючих потужностей вище 20 МВт – 1 екземпляр в паперовому та електронному вигляді на електронному носії.

Узгодження ТЕО ПрАТ «Рівнеобленерго» здійснюється безоплатно.

Висновок ТЕО грунтується на технічно можливих варіантах видачі потужності Замовника в мережі ОСР та рекомендуються варіант найменших фінансових витрат Замовника.

Після розгляду ТЕО ПрАТ «Рівнеобленерго» направляється на погодження для ОСП.

Дивіться також

Укладення договору

Copy link
Powered by Social Snap