Організація проведення вимірів електричного навантаження в режимний робочий день 21 червня 2017р.

Організація проведення вимірів електричного навантаження в режимний робочий день, обробка їх результатів та складання відповідних звітів повинна бути здійснена у відповідності з вимогами Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 15.01.2008 року №7 (зі змінами), зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.02.2008 року №84/14775 (далі-Порядок).

Цей Порядок установлює процедуру проведення вимірів електричного навантаження суб’єктами електроенергетики і споживачами електричної енергії та складання ними відповідних звітів, які використовуються державним підприємством, яке виконує функції централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України (далі – Державне підприємство) та його регіональними структурними підрозділами, які здійснюють функції диспетчерського управління (далі – електроенергетична система), для оцінки поточних і довгострокових режимів роботи об’єднаної енергетичної системи України (далі – ОЕС України), планування режимів роботи ОЕС України, дослідження динаміки зростання навантаження та створення розрахункових моделей ОЕС України, на основі яких розробляється схема перспективного розвитку ОЕС України, визначення енергодефіцитних вузлів ОЕС України та планування заходів щодо забезпечення надійного електропостачання тощо.

Виміри електричних навантажень проводяться двічі на рік у встановлені Державним підприємством характерні режимні дні літнього та зимового періоду (червень, грудень) на електростанціях і підстанціях суб’єктів електроенергетики, інших виробників та постачальників електричної енергії, електроустановки яких підключено до ОЕС України (далі – підприємства електроенергетики), та в електроустановках споживачів для площадок вимірювання з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт та більше і середньомісячним споживанням електроенергії за підсумком минулого року 50000 кВт. год. та більше.

Порядок поширюється на Державне підприємство, підприємства електроенергетики, Державну інспекцію з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі – Держенергонагляд) та споживачів (субспоживачів) електричної енергії.

Результати проведених вимірів активної електричної потужності за режимний день використовуються для прогнозування попиту на обсяги електричної потужності електропередавальними організаціями, в розрізі основних груп споживачів, визначення обсягів завдань на розробку протиаварійних заходів – графіків обмеження споживання електричної енергії та потужності, графіків аварійного відключення споживачів електричної енергії, спеціальних графіків аварійного відключення електричної енергії, графіків погодинного відключення електроенергії, розрахунків граничних величин споживання електричної потужності, що встановлюються споживачам, визначення резерву потужностей трансформаторних підстанцій електропередавальних організацій, складання балансів електричної потужності та обсягів екологічної, аварійної і технологічної броні електропостачання споживачів.

Аналіз даних вимірів фактичної електричної потужності увімкнених компенсувальних установок (далі – КУ) здійснюється з метою визначення впливу режиму роботи КУ основних груп споживачів на графік реактивного навантаження електропередавальних організацій та на перетікання реактивної електричної енергії між електропередавальними організаціями та їх споживачами, залученими до участі в добовому регулюванні режимів напруги у мережах електропередавальних організацій.

Результати проведених вимірів реактивних навантажень у режимний день використовуються для розрахунків економічних еквівалентів реактивної потужності в точках живлення конкретних споживачів, запровадження економічного стимулювання з метою зменшення перетікань реактивної електричної енергії на межі балансової належності електромереж електропередавальних організацій та їх споживачів.

Під час проведення вимірів електричного навантаження в режимний день необхідно забезпечити мінімізацію виконання планових робіт в електроустановках, що впливають на потокорозподіл в основній електричній мережі ОЕС України, виробництво та споживання електричної енергії.

Організація проведення вимірів електричного навантаження в режимний день в Державному підприємстві та на підприємствах електроенергетики здійснюється структурними підрозділами, визначеними їх керівниками.

Проведення вимірів електричного навантаження, як правило, призначаються на третю середу червня та грудня.

Державне підприємство не пізніше ніж за місяць до проведення вимірів електричного навантаження сповіщає підприємства електроенергетики та Держенергонагляд про дату проведення вимірів та строки надання результатів вимірів за встановленими цим Порядком формами, а також надає відповідні бланки.

Державне підприємство та підприємства електроенергетики організовують проведення вимірів погодинного електричного навантаження на власних електростанціях та підстанціях.

Електропередавальні організації організовують проведення вимірів електричного навантаження у споживачів електричної енергії шляхом письмового інформування споживачів про дату та порядок проведення вимірів не пізніше ніж за 15 днів до їх проведення, а також надають їм відповідні бланки:

  • протоколів вимірів добового активного електричного навантаження;
  • зведених відомостей результатів вимірів активного електричного навантаження;
  • протоколів вимірів добового споживання та генерації реактивної потужності;
  • зведених відомостей результатів вимірів споживання та генерації реактивної потужності;
  • протоколів вимірів фактичної реактивної потужності увімкнених компенсувальних установок;
  • зведених відомостей результатів вимірів фактичної реактивної потужності увімкнених батарей статичних конденсаторів;
  • добових графіків активного та реактивного електричного навантаження;
  • відомостей потужностей компенсувальних установок споживачів  для зимового режимного дня.

У разі, коли розрахункові засоби обліку електричної енергії споживачів розташовані на об’єктах Державного підприємства або підприємств електроенергетики, виміри електричного навантаження за цими засобами проводяться персоналом Державного підприємства або підприємств електроенергетики з наступною передачею відповідних протоколів вимірів електропередавальним організаціям та споживачам протягом 5 робочих днів з дня проведення вимірів.

У разі відсутності розрахункових автоматизованих систем обліку електроенергії або засобів обліку електроенергії зі збереженням інформації в режимний день організовується цілодобове чергування персоналу на власних об’єктах електроенергетичних систем, підприємств електроенергетики та споживачів для забезпечення погодинних записів показань засобів обліку активної та реактивної електричної енергії за всіма лініями живлення із зазначенням номерів підстанцій, рівнів напруги, показань амперметрів у колах КУ споживачів тощо.

Споживачі проводять виміри погодинного активного та реактивного навантаження в режимний день незалежно від режиму роботи власних електроустановок, виникнення аварійних та інших непередбачених ситуацій, що призвели до зниження електроспоживання, та надають результати вимірів електропередавальній організації не пізніше 10 робочих днів з дня проведення вимірів. Електропередавальна організація здійснює узагальнення інформації виключно за даними вимірів режимного дня.

У разі відхилення добового споживання електричної енергії або споживання активної електричної потужності у години контролю максимуму навантаження ОЕС України понад 10% від даних аналогічного виміру в минулому році, споживачі разом із результатами виміру надають письмові пояснення щодо причин відхилення, а також про можливу невідповідність схеми електропостачання підприємства в день проведення вимірів нормальному режиму роботи.

У разі звернення споживача до електропередавальної організації з обґрунтуванням, що в режимний день його фактичне навантаження не відповідало нормальному режиму електроспоживання, електропередавальна організація призначає проведення вимірів на іншу узгоджену із споживачем дату.

Держенергонагляд здійснює нагляд за організацією проведення вимірів електричного навантаження в режимний день підприємствами електроенергетики та споживачами і вибірково контролює їх проведення.

Електропередавальна організація здійснює контроль за правильністю проведення споживачами вимірів електричного навантаження.

У разі виявлення електропередавальною організацією порушень вимог цього Порядку з питань оформлення результатів вимірів електричного навантаження документація повертається споживачам на доопрацювання. Доопрацьовані документи надаються споживачами протягом трьох робочих днів з дати їх повернення.

Проведення споживачами вимірів електричного навантаження у режимний день та надання електропередавальній організації достовірної інформації про результати вимірів у встановлені цим Порядком строки забезпечується керівниками споживачів.

Організація проведення вимірів електричного навантаження у режимний день, складання та надання у встановлені цим Порядком строки відповідних звітів забезпечується керівниками електропередавальних організацій.

У разі виникнення питань, просимо звертатися до ПрАТ «Рівнеобленерго» за тел..69-42-20.

guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі